BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörünün Türkiye Ziyareti Raporu (25–29 Haziran 2012)

BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü François Crépeau 25-29 Haziran 2012 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuş ve Ankara, İstanbul ve Edirne’de merkezi ve yerel düzeyde hükümet görevlileri, sivil toplum örgütleri ve göçmenlerle görüşmüştür. Bu ziyaretle ilgili raporunda Türkiye’nin, özellikle de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabulüyle birlikte, göçle ilgili bütüncül ve hak temelli yasal ve politika çerçevesinin tesis edilmesinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Özel Raportör, çözülmesi gereken bir dizi zorluğa da işaret etmektedir. AB ile ilişkilere ve AB’ye yönelik önerilere de yer veren Özel Raportör, katılım müzakerelerinin göçmenlerin insan haklarına saygı gösteren, koruyan ve teşvik eden bir bakışla göç ve sınır yönetimine yönelik işbirliğinde Türkiye ve AB için bir fırsat olacağını ifade etmektedir.

İnsan Hakları Ortak Platformu için Veysel Eşsiz tarafından çevirisi yapılan raporu aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü François Crépeau’nun Türkiye Ziyareti Raporu (25–29 Haziran 2012) (MS word, 236KB)

Raporun İngilizce ve diğer dillerdeki orijinal versiyonuna BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sitesinden erişebilirsiniz.