AİHM Kararı: Leyla Alp ve Diğerleri / Türkiye (No. 29675/02)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2013 tarihinde Türkiye hakkında verdiği kararda (Leyla Alp ve Diğerleri / Türkiye), 19 Aralık 2013 tarihinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen “Hayata Dönüş Operasyonu” sırasında Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan 20 kadının Türkiye aleyhine açtığı dava sonucunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesi ile işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza yasağını düzenleyen 3. Maddesinin usul yönünden ihlal edildiğine hükmetti.

Karara göre Mahkeme, Sözleşmenin 2 ve 3. maddelerinin esas bakımından  ihlal edilmediğine ancak olaylardan 12 yılı aşkın süre sonra, söz konusu görevlilere karşı açılmış ceza davasının Ağır Ceza Mahkemesinde henüz bir çözüme bağlanmamış olduğunu göz önünde bulundurarak, McKerr v. İngiltere kararına referansla, başvurucu Meral Kıdır’la ilgili olarak Sözleşmenin 2. maddesinin, başvurucular Leyla Alp, Süreyya Bulut, Elif Yaş, Filiz Uyan ve Gülay İncesu ile ilgili olarak da Sözleşmenin 3. maddesinin usul yönünden ihlal edildiğine karar verdi.

Karar uyarınca Türkiye, başvurucular için toplam 36.200 Avro tazminat ödeyecek.

İHOP için Oya Tatlınar tarafından çevrilen kararın Türkçesini aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

(PDF) Leyla Alp ve Diğerleri / Türkiye (No. 29675/02)

(Word) Leyla Alp ve Diğerleri / Türkiye (No. 29675/02)

Kararın Fransızca orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.