AİHM Kararı: Ghorbanov ve Diğerleri / Türkiye (No. 28127/09)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3 Aralık 2013 tarihinde Türkiye hakkında verdiği kararda (Ghorbanov ve Diğerleri / Türkiye), çoğunluğu çocuk ve bebek 19 Özbek mültecinin 2008 yılı sonbaharında Türkiye tarafından İran sınırından İran’a sınır dışı edilmesinin ve usulî güvenceler olmaksızın gönderilmelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşme’sinin işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza yasağını düzenleyen 3. maddesi ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenleyen 5. maddelerinin ihlali olduğuna hükmetti.

Karara göre Mahkeme, başvurucuların gönderilme şeklini göz önünde bulundurarak ve çoğunluğun yaşlarını dikkate alarak, başvurucuların Sözleşmenin 3. maddesi anlamında insanlık dışı muamele olarak sınıflandırılmaya yeterli bir ağırlıkta acı çekmiş oldukları sonucuna ulaştı. Ayrıca Mahkeme, Abdolkhani ve Karimnia kararına referansla, başvurucuların sınır dışı amacıyla kanuna aykırı bir şekilde alıkonulmasının Sözleşme’nin 5. maddesinin 1. fıkrasının ihlali olduğu; alıkonulan mültecilerin alıkonulma nedenlerine ilişkin bilgilendirilmemesinin Sözleşmenin 5. maddesinin 2. fıkrasının ihlali olduğu hükmüne vardı.

Karar uyarınca Türkiye, mağdur mülteciler için toplam 193.350 Avro tazminat ödeyecek.

İHOP için Veysel Eşsiz tarafından çevrilen kararın Türkçesini aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

(PDF) Ghorbanov ve Diğerleri v. Türkiye (no. 28127/09) (92 KB)
(Word) Ghorbanov ve Diğerleri v. Türkiye (no. 28127/09) (159 KB)

Kararın İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.