Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Raporu

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet başlığıyla 2007 yılında Ayşe Gül Altınay ve Yeşim Arat tarafından hazırlanan rapora İHOP internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Türkiye’de kadına yönelik şiddetle ilgili alan araştırmasına dayanan bulguları ve çözüm önerilerini içeren raporda çeşitli başlıklar altında kadına yönelik şiddetle ilgili bir tarihçeyi de içermektedir.

 

Rapora ulaşmak için tıklayınız.