Engelli Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme Toplantısı

Engelli Örgütleri: 27 Haziran 2008 tarihinde Ankara Tunalı Otelde düzenlenen “Gündemimiz” toplantılarının ikincisi “Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme” temelinde ilgili hak temeli örgütleri ile birlikte gerçekleştirildi.

Ankara ve farklı illerden gelen örgüt temsilcilerinin katılımlarıyla bir gün süren toplantıya Türkiye Sakatlar Derneği, Otizm Platformu, Adana Altı Nokta Körler Derneği, Türkiye Körler Federasyonu, Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Zihinsel Engelliler Federasyonu, Batıkent Zihinsel Engelliler Derneği, Ankara Çocuk Hakları Platformu, İnsan Hakları Gündemi Derneği, MAZLUMDER Kocaeli Þubesi, Uluslar arası Af Örgütü-Türkiye Þubesi, NDI ve  Hollanda Elçiliği’nden olmak üzere toplam 20 kişi katıldı.
Toplantıda Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nden Dr. İdil Işıl Gül engelli hakları ile ilgili son yıllardaki gelişmelere ve BM Engelli sözleşmesine değindi. Ayrıca sözleşme temelinde engelli haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde örgütlerin rolleri ve ihtiyaçları açısından yapılabilecek çalışmalar ve birlikte çalışılmaya gerek duyulan alanları tespit etmeye yönelik tartışma yapıldı. Bu bağlamda Feray Salman da ulusal insan hakları kurumlarının kurulması ve ombudsmanlık sistemine değindi. Toplantı sonucunda ağırlıklı olarak Engelli hakları konusunda çalışma yapan insan hakları örgütlerinin ve engelli örgütlerinin özellikle sözleşme etrafında daha fazla bilgilendirilmeleri için toplantılar yapmaya devam edilmesi; Uygulamaları izleyecek bir izleme mekanizması oluşturulması; Hem engellilerin kendilerine hem de topluma yönelik hak bilinci geliştirme çalışmalarının yapılması gibi öneriler getirildi.