Ayrımcılıkla Mücadele Tematik Toplantısı

Ayrımcılıkla Mücadele Tematik Toplantısı’nın hedefi ayrımcılık üzerine çalışan sivil toplum örgütleri temsilcilerini; şimdiye dek yürütülen çalışmaların başarılı ve başarısız yönlerini değerlendirmek, birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmak, bu alanda çalışan uluslararası dernek ve kuruluşlarla işbirliği imkânlarını geliştirmek ve kuruluşlar arasında ortak kampanyalar başlatabilmek için ortak eylem saptamak üzere bir araya getirmektir.

Bu çerçevede 14-15 Aralık 2007 tarihleri arasında toplumun farklı kesimlerinden 25 kişi İnsan Hakları Ortak Platformu’nun daveti üzerine bir araya gelerek hem yasal düzeyde hem de toplumsal alanda ayrımcılığın son bulması için görüş ve deneyim alışverişinde bulunmuştur. Prof. Dr. Melek Göregenli ve Doç.Dr. Nilgün Toker’in uzman olarak yer aldığı toplantının ardından Mayıs 2008’de toplantı raporu yayınlanmış ve paylaşılmıştır. Rapor için bkz. ayrımcılıkla_mucadele_toplantı_raporu