Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması

Click to view the full digital publication onlineİnsan Hakları Ortak Platformu Ayrımcılığın Önlenmesi çalışmaları kapsamında sürdürülen Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması’nın ilk aşamasının sonuç raporu “I. Aşama: İçerik Analizi Sonuçları ve Başlıklarda Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Araştırılması” alt başlığı ile yayınlanmıştır.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Eser Köker’in Araştırma Koordinatörü, Ülkü Doğanay’ın Araştırmacı ve Hatice Çoban ile İlkay Kara’nın Araştırma Asistanları olarak görev aldığı çalışma, uzun soluklu bir çalışmanın ilk raporudur. Halen sürmekte olan araştırmanın ileriki aşamalarının sonuçları benzeri biçimde raporlaştırılacaktır.