Örnek Resim

İHOP’un Kuruluşu

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), hükümet dışı insan hakları örgütlerinin insan hakları alanında tek başlarına etkili çözüm üretemedikleri alanlarda birlikte hareket etmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratmak üzere 25 Haziran 2005’de Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlarla Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından kuruldu.
İHOP’un kuruluş fikri, Türkiye’nin AB’ye aday ülke olarak kabul edilmesiyle birlikte başlayan reform sürecinde ortaya çıktı. Türkiye’de hukukun üstünlüğü prensiplerine ve insan haklarına dayalı sağlıklı ve kalıcı bir demokratik sistemin oluşmasında insan hakları örgütlerinin katkısını güçlendirmek amacıyla ortak çalışma yapma ihtiyacından doğdu. 2005 yılında başlayan bu ortak çalışma alanı, zaman zaman küçülerek, zaman zaman genişleyerek bugüne kadar varlığını sürdürdü.

JİTEM Ana Dava Zamanaşımına Sürüklenmesin!

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yurttaşlık Derneği

ORTAK ÇAĞRI

Açılımı “Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele” olan JİTEM adlı bir birimin terörle mücadele adı altında devlet teşkilatı içerisinde oluşturulduğu ve 80’li yılların sonundan itibaren yaygın ve sistematik olarak devlet adına işkence, gözaltında kayıp ve yargısız infazlarda bulunduğu, 1995 yılında TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetleri Araştırma Komisyonu, 1996 yılında Susurluk Komisyonu raporlarında tespit edilmiş ve delil teşkil edecek pek çok bilgi ve belgeye ulaşılmıştı. Buna rağmen, JİTEM’in faaliyetlerine ilişkin uzun süre boyunca herhangi bir soruşturma başlatılmamış ve dava açılmamıştı. Diyarbakır ve çevresinde Hasan Caner, Hasan Utanç, Tahsin Sevim, Mehmet Mehdi Kaydu, Harbi Arman, Lokman Zuğurli, Zana Zuğurli, Servet Aslan, Şahabettin Latifeci, Ahmet Ceylan, Mehmet Sıddık Etyemez, Abdülkadir Çelikbilek isimli 12 kişinin JİTEM tarafından zorla kaybedilmesine ilişkin 1999 yılında ve 2005 yılında hazırlanan iddianamelerde “JİTEM örgütü içerisinde yer alarak” “suç işlemek için örgüt kurmak” ve “birden fazla kişiyi öldürmek” suçlamaları yer aldı. Uzun yıllar devlet güvenlik mahkemesi, askeri mahkeme, özel yetkili mahkeme, ağır ceza mahkemesi ve uyuşmazlık mahkemeleri arasında görevli mahkemenin tespiti tartışmaları yaşanmasının ardından 2010 yılında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde davalar görülmeye ve kamuoyunda JİTEM Ana Davası olarak anılmaya başlandı. 2014 yılına gelindiğinde ise JİTEM Ana Davası ile Kürt aydın gazeteci yazar Musa Anter’in katledilmesine ilişkin dava birleştirildi ve dava 2015 yılında ‘güvenlik’ gerekçesiyle Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesine nakledildi. 2019 yılında ise Elazığ’da yaşayan fabrika işçisi Ayten Öztürk’ün zorla kaybedilmesine ilişkin açılan dava bu davalarla birleştirildi.

Davaların güvenlik gerekçesiyle suçların işlendiği yerden Ankara’ya nakledilmesi, birleşen davalarda uzun yıllar süren kovuşturma safhalarının ardından her bir dava bakımından cezasızlığa zemin hazırlar nitelikteydi. Davaların birleşmesi davalar arasında irtibat kurulması beklentisi yaratırken, bu birleştirme işlemleri ancak davaların uzamasına ve bazılarının zaman aşımına uğramasına neden oldu. Son olarak, 2022 yılında Musa Anter ve Ayten Öztürk’e ilişkin birleşen davaların 30 yıllık dava zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle düşmesi ile JİTEM Ana Dava’nın aynı mahkemede yeni bir esas numarasına kaydedilerek görülmesine devam edilmesine karar verildi.

6 Şubat 2023 günü Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edilecek JİTEM Ana Dava’nın da sürüncemede bırakılarak zamanaşımına sürüklenmesi, Türkiye’de kolluk kuvvetleri tarafından işlenen suçların cezasız bırakılması geleneğinin devam etmesi anlamına geliyor.

Mağdurların hakikate ulaşma yönünde yaklaşık 30 yıl boyunca yaşadıkları temkinli umut hali gelinen aşamada yerini umutsuzluğa bırakmış durumda. 90’lı yıllarda devlet görevlileri eliyle işlenen ağır insan hakları ihlallerine dair başlatılan ve kamuoyunda “yüzleşme davaları” olarak bilinen diğer davaların düşme veya beraat gibi kararlarla sonuçlanması adaletin sağlanması inancına dair umutsuzluğun bir başka nedeni. Suçların işlendiği dönemden yıllar sonra ortaya çıkan siyasi atmosfer ile yüzleşme ve hesaplaşmaya dair siyasi irade, Türkiye’nin demokratikleşmesi yolunda da önemli bir imkân sunmaktaydı. Ne yazık ki 2000’li yılların başında haklarında güçlü iddianameler hazırlanan ve ağır hapis cezaları talep edilen, insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla yargılanan üst düzey rütbeli kamu görevlileri ve askerler ile etraflarında çeteleşen itirafçı ve korucuların bugün teker teker aklandıklarını görüyoruz. Cezasız bırakılan her suç bir yenisini çağırırken, bir döneme damgasını vuran suçlarla yüzleşilmedikçe faili belli olan suçlar faili meçhul kalmaya devam edecek. Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin temel barometrelerinden biri olan 1990’lı yıllarda yaygın ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmiş olan ağır insan hakkı ihlallerinin cezalandırılması için eldeki son imkanlardan biri JİTEM Ana Dava. Bu davada yeterli, kapsamlı, süratli, bağımsız ve kamusal denetime tâbi olan bir yargılama süreci yürütülmesi, davada sürüncemede kalan eksikliklerin bir an önce giderilmesi, yargılamanın önünü tıkayan kurumlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması, bu sayede cezasızlığın ortadan kaldırılması, zararların giderilmesi ve hakikatin ortaya çıkarılmasını bizler aşağıda imzası bulunan insan hakları örgütleri olarak ısrarlı bir şekilde talep ediyoruz.

#ZamansızSuçlar zamanaşımı tanımaz!

 

Hrant Dink’i Özlem ve Saygıyla Anıyoruz

Hiç unutmadık,

unutmayacagiz Ahparig!

Seni bizden koparan karanlık güçlerle,

cezasızlıkla mücadelemiz devam edecek.

İnsan Hakları Savunucularına yönelik bütün karalama kampanyalarına, tutuklamalara, mahkûmiyet kararlarına, uzun süren belirsizliklere rağmen Yargıtay bozma kararı verdi.

22 Kasım 2022

Bilindiği gibi 5 Temmuz 2017 tarihinde bir seminer çalışması esnasında polis baskını ardından gözaltına alınıp ardından tutuklanan insan hakları savunucularına karşı açılan ve kamuoyunda Büyükada Davası olarak anılan dava, İstanbul 35.  Ağır Ceza Mahkemesinde 25 Ekim 2017 tarihinde görülmeye başlanmış ve 3 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen 13. Duruşmasında da karar aşamasına gelinmişti. Kararda, Taner Kılıç, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran ve İdil Eser hakkında savcının mütalaası yönünde oy çokluğuyla mahkûmiyet kararı, diğer savunucular bakımından da beraat kararı verilmişti.  Mahkeme heyetinin bir üyesi, yargılanan insan hakları savunucularının tümü için beraat kararı verilmesi gerektiği görüşüyle karşı oy vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine taşınan karar, 2 Aralık 2020 tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını aynen onaylamıştı.

Neticede Yargıtay’a yapılan temyiz başvurusu, 17 Ekim 2022 tarihinde sonuçlanarak, bugün (22 Kasım 2022) itibariyle kamuoyuna açıklandı. Kararda, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran ve İdil Eser için Mahkemece verilen mahkûmiyet kararının beraat yönünden bozulması, Taner Kılıç için usul eksikliklerinin giderilerek yeniden hüküm kurulması için dosyanın İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi yer aldı.

Beş yılı aşkın bir süredir arkadaşlarımızın maruz kaldığı haksızlığın giderilmesi için Yargıtay tarafından verilen bozma kararı bu sürecin önemli bir aşaması olmakla birlikte, insan hakları savunucularının haklarının gasp edilmesi henüz sona ermemiştir.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinin bir an önce Yargıtay kararında işaret edildiği üzere, dikkate almadığı tüm lehteki delilleri adil bir biçimde ele almasını ve bu davayı karara bağlamasını, dört arkadaşımızın da beraat ettirilerek lekelenmeme haklarının ihlal edilmesine son verilmesini bekliyoruz.

Ancak, Türkiye’de insan hakları savunucularının yeni hak gaspları ya da hukuksuzluklarla karşı karşıya kalmalarının önlenmesi yönünde herhangi bir güvenceye sahip olmadıkları gerçeği de gözden uzak tutulmamalı; insan hakları savunucuları tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi uluslararası hukukun öngördüğü güvencelere sahip olmalıdırlar.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği – Hak İnisiyatifi Derneği – İnsan Hakları Derneği –

İnsan Hakları Gündemi Derneği – Yurttaşlık Derneği

Daha önceki açıklamalarımız:

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI BÜYÜKADA DAVASI GEREKÇELİ MAHKEME KARARI ÜZERİNE ÖN DEĞERLENDİRMEMİZ | İHOP (ihop.org.tr)

İnsan Haklarının ve İnsan Hakları Savunucularının Korunması Devletlerin Asli Yükümlülüğüdür

20 Kasım 2022

İstanbul’da Taksim İstiklal Caddesinde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı saldırılar sonucu 6 insan vahşice katledilmiş, 80’den fazla insan da yaralanmıştı. İHOP olarak 14 Kasım günü “yastayız” başlığı ile kısa bir açıklama yaparak bu saldırıları kınamıştık. İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda 17 kişinin bu vahşi saldırı nedeniyle tutuklandığı 28 yabancı uyruklu kişinin yine bu saldırı ile bağlantılı gerekçelerle sınır dışı edildiği açıklanmıştır. Bu kadar çok kişinin karıştığı, katıldığı, bağlantılı olduğu ve planlanarak yaşam hakkının ihlal edildiği anlaşılan bir saldırının önlenememiş olması kabul edilemez.

Bu vahim saldırının bir başka boyutu da saldırının hemen ardından İHD Eş-Genel Başkanı ve Avukat Eren Keskin ve İHD İstanbul Şubesi avukatı aynı zamanda bir kayıp yakını olan Avukat Jiyan Tosun’un sosyal medya üzerinden hedef gösterilmesi, tehditlere ve tacizlere maruz bırakılmasıdır.  Henüz olay çok yeni iken bunu fırsat haline çevirerek her iki kadın insan hakları savunucusunu fail olarak göstermek, kimliklerini her türlü sosyal medya hesabından paylaşmak, yaygınlaşmasını sağlamak ve hayatlarını tehlikeye atmak suçtur. Bu suçun hızla soruşturulması, karalama yoluyla hedef gösterilen arkadaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için her türlü koruma tedbirinin alınması gerekmektedir.

Bu vesileyle, devletlerin insan haklarının ve insan hakları savunucularının korunması konusundaki yükümlülüklerini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

İnsan haklarının korunması, esas olarak devletlerin yükümlülüğüdür. Devletler insan hakları savunucularının çalışmalarını kolaylaştırma, engel olmama yükümlülüğünü yerine getirmek hem de insan hakları savunucularına yönelik tehditleri önleme yükümlülüğü ile karşı karşıyadır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından hazırlanan İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkelerde (sahife 8., paragraf 39: HS_Klavuz_ilkeler) yer aldığı gibi, “Devletler, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına bir taraftan tam saygı gösterirken, diğer taraftan, internet ortamında yapılanlar da dâhil olmak üzere, insan hakları savunucularına karşı ayrımcılığa, düşmanlığa veya şiddete tahrik edici nitelikteki nefret ve başka hoşgörüsüzlük biçimleriyle mücadele etmelidir. Devletler ve her kademedeki devlet kurumları –ulusal, bölgesel ve yerel- insan hakları savunucularına karşı tezahür eden bu türden eylemleri veya fiili saldırıları meydana geldikleri her yerde ve kamuoyu nezdinde kınamalıdır. Uluslararası standartlarda öngörüldüğü şekilde milliyet, ırk veya dini temelli nefreti tahrik etme eşiğini karşılayan davranışlar ulusal kanunlarda yasaklanmalı ve uygun şekilde cezalandırılmalıdır. Bu kanunlar uluslararası insan hakları standartlarıyla da tam olarak uyumlu olmalıdır.”

Siyasi iktidarın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirisi hükümlerini yerine getirmeye ve insan hakları savunucularını korumaya, insan hakları savunucularına yönelik nefret söylemleri, hedef göstermeleri ve tehditleri, damgalamaları önlemeye ve bu gibi suç teşkil eden fiiller nedeniyle adli ve idari işlemleri başlatmaya davet ediyoruz.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği-Hak İnisiyatifi Derneği- İnsan Hakları Derneği-İnsan Hakları Gündemi Derneği- Yurttaşlık Derneği

 

Yastayız…

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılmalıdır! Açılan Soruşturmanın Yasal Dayanağı Yoktur!

26 Ekim 2022

Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı insan hakları ve özellikle de İşkence ve Kötü Muamele yasağı konusunda etkin faaliyetlerde bulunan bir akademisyen ve aktivisttir. Türk Tabipler Birliği’nin seçilmiş başkanıdır.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın kendi uzmanlık alanı ve TTB Başkanı olarak görev alanına giren bir konuda sorulan bir soru üzerine açıkladığı görüşü, 20.10.2022 tarihinde medya üzerinden bir video görüntüsüyle kamuoyuna yansıtılmıştır. Siyasal iktidar ve farklı bazı kesimler bu açıklamaya yoğun ve sert tepkiler göstererek, kolluk ve yargı harekete geçirilmiş ve bu beyanı ile ilgili olarak soruşturma açıldığı bilgisi duyurulmuştur. Bu sırada yurt dışında bulunan Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı yurda dönmüş ve derhal ilgili kurumlara başvurarak açılan soruşturma var ise ifade vermeye hazır olduğunu bildirmiş olduğu halde ifadesi alınmamıştır.

Buna rağmen kaçma veya delil karartma çabası içindeymiş gibi 26 Ekim 2022 tarihinde sabah 06:30’da Şebnem Korur Fincancı’nın evine polisler gelmiş, ev içinde arama yapılmış ve kendisi hakkında da yakalama işlemi yapılarak gözaltına alınmıştır.

Bunun yanı sıra, bazı medya organlarında başlatılan karalama kampanyası kamu kurumları eliyle devam ettirilmektedir. Ev araması sırasında emniyet mensuplarının el koyduğu bazı materyallere ilişkin görüntüler suç kanıtları gibi teşhir edilerek başta TRT olmak üzere bir takım malum medya organları tarafından dolaşıma sokulmuştur. Yapılan bu muamele usulü   eziyet ve itibarsızlaştırmaya yol açar nitelikte siyasi saikler içermektedir.

Bu hukuksuzluğu Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı şahsında tüm insan hakları aktivistlerine ve kurumlarına yönelik yeni bir tehdit olarak değerlendirmekteyiz.

Uzmanlığına güvendiğimiz ve yıllardır insan hakları alanındaki içten ve fedakârca çabalarına tanık olduğumuz Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan soruşturma ve TTB Başkanlığı görevini yapmasını engelleme amacıyla yapılan tüm idari ve yargısal işlemler sonlandırılmalı ve derhal serbest bırakılmalıdır.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği – Hak İnisiyatifi Derneği – İnsan Hakları Derneği – İnsan Hakları Gündemi Derneği – Yurttaşlık Derneği

OBSERVATIONS ON THE BILL ON THE AMENDMENT OF THE PRESS LAW AND SOME LAWS

As Turkey enters a new election process, the government prepared a new law bill to control the spread of all kinds of news and information and submitted it to the Turkish Grand National Assembly. Although the bill, which foresees changes in many laws and consists of a total of 40 articles, has some positive regulations in sight, it is understood that it aims to take internet communication as well as internet media and social media under the control of the government and to silence all kinds of dissenting voices with the threat of punishment.

Starting with the carrots in the bill prepared with the “carrot and stick” approach, the bill includes “internet news sites” within the scope of the Press Law. The amendments to the Press Law regulate the inclusion of internet news sites within the scope of this law and press card issues. If applied in an impartial and unbiased manner, this regulation will have two major positive consequences.

First of all, journalists working on internet news sites will be able to obtain a press card and will be subject to the legislation for the press workers. This should be considered an important achievement regarding journalists’ social rights and job security. Secondly, internet news sites are allowed to benefit from government advertising, which will significantly contribute to increasing this media’s revenues.

However, for these advantages to be realized, the implementation of the provisions of the law by impartial and independent bodies must be guaranteed. However, the institutional provisions in the bill seem to be far from providing these guarantees. Because Article 12 of the bill regulating the conditions for obtaining a press card will make it extremely difficult to get a press card.[1]  Also, Article 14 of the bill stipulates that five out of nine members of the Press Card Commission, which is endowed with powers such as evaluating press card applications and cancelling cards, will be appointed directly by the Head of Communications.[2]  This provision in itself shows that the Press Card Commission will not be independent and will not act impartially and that the applications of dissident journalists will not be evaluated impartially. This structure also poses a fundamental problem in terms of the provision[3] regarding the cancellation of the press card in Article 15 of the bill.  In other words, the fact that a commission under the control of the Head of Communications is endowed with the authority to cancel press cards on the grounds of “acting contrary to the principles of press ethics” is a serious threat to dissident journalists.

In addition, the waiting periods foreseen for the re-application of those whose press cards have been cancelled in Article 16[4]  of the bill should also be discussed.

On the other hand, with the amendment made in Article 14 of the Press Law by Article 7[5] of the bill, it will be compulsory to publish the responses and correction notices sent to internet news sites in the same way and in case of a decision to remove the content or block access, it is foreseen that the response text will be published on the main page of the site for one week. Such an obligation poses a serious threat to the freedom of the press.

With the amendments made in Law No. 195 on the Organization of the Press Advertising Agency, the publication of official announcements and advertisements on internet news sites has been regulated. Changes were made in the structure of the General Assembly of the Press Advertising Agency, and the number of members appointed by the President of the Republic was increased from 12 to 14. The total number of members is 42.

A New Criminal Complaint in the Turkish Penal Code

One of the most important regulations in the bill, which should be accentuated, is the crime of “publicly disseminating misleading information to the people”, which is introduced in  Article 217/A of the Turkish Criminal Code by Article 29 of the bill.[6] Accordingly, it is envisaged that whoever publicly disseminates false information about the internal and external security, public order and general health of the country in a manner conducive to disturbing the public peace solely by creating anxiety, fear or panic among the people shall be punished with imprisonment from one year to three years.

Although this regulation is tried to be legitimized under the discourse of combating “fake news”, it is clear that it poses a severe threat to freedom of expression and is suitable for use as a means of censorship and repression.

Although the distortion of the truth, the derivation of libel, and the use of diverse manipulations and propaganda to achieve various goals are as old as human history, it has become much more common to obtain political, social, economic and psychological results with manipulated information with the development of communication technologies and the internet and the spread of social media.

But interfering with the dissemination of manipulated information would also constitute an interference with the right to the free acquisition and dissemination of information and news, which is an indispensable element of democracy. For this reason, it is imperative that the arrangements to be made comply with the basic principles of international human rights law on freedom of expression. Freedom of expression guarantees not only the views that are pleasing and accepted by all but also the expression of thoughts and information that are unpleasant or shocking to a segment of society or public authorities.

An open society requires the free dissemination and discussion of all forms of information, the free expression of different points of view on public issues, and the broadest protection of criticisms of the government and its policies on political issues. For the media and citizen journalism, the fourth force of democracy, to properly fulfil its role as public oversight, it must be able to publish all kinds of news and ideas in accordance with the apparent reality without any threat of pressure and sanctions. In this context, proving or verifying value judgments is impossible.

The content of the concept of fake news (false information) is ambiguous, and the punishment of fake news puts the power to define the truth in the hands of the ruling government. Such power allows the government to characterize any information that it thinks is against itself, does not want or does not like, as contrary to the truth and to punish its opponents. In a country where the independence of the judiciary is under serious threat, such regulation would serve as a censorship mechanism.  Despite the threats posed to democracy due to this risk, fake news has never been criminalized in any democratic country.

Because reality is multidimensional, and the expression of these various dimensions from different perspectives constitutes the essence of freedom of expression and the essence of democratic pluralism. Stating a dimension of the truth that the government does not like can easily be described as “the dissemination of false information (contrary to the truth)”.

Turkey’s judicial practice shows that criminal norms are interpreted too broadly in violation of international human rights standards and that freedom of expression is constantly violated. In recent years, the ECtHR has ruled that many provisions of the Turkish Criminal Code (TCC) are unforeseeable and do not meet the requirement of certainty that should be found in the law.[7] In addition, many independent observers have found that criminal and anti-terrorism legislation is used for judicial harassment of dissidents.

Turkey’s experience of blocking access has shown that the judiciary is not a guarantee for freedom of expression. The violation decisions of the Constitutional Court confirm this situation.[8] Similarly, the Radio and Television Supreme Council (RTÜK) has become a tool to punish the opposition media.  The punishment imposed on channels that broadcast the speech of the president of the main opposition party is one of the latest examples. This is evidence of how the proposal will be implemented if it becomes law. The new law will be used as a means of silencing social dissent and controlling social media as we enter the electoral process.

The proposed regulation is, in many respects, unconstitutional.

First of all, the content of the concept of false information is ambiguous and contrary to the principle of legality of crimes and punishments and the principle of lawful limitation of fundamental rights. Reality is multidimensional, and the expression of truth from different points of view cannot be described as “fake news”. In addition, other concepts are derived by considering whether the shared content is true and whether the sharer knows the content’s accuracy and intention (disinformation, misinformation, mal-information etc.). “Fake news” is ambiguous because it disregards these concepts’ differences. In addition, the concept of “dissemination” will have unforeseeable and ambiguous consequences when used without distinguishing between different situations, such as producing content, sharing content created by someone else, liking content created by someone else, sharing with an affirmative addition or critical addition, or sharing for purely disclosure purposes.

No one should be forced to investigate the extent to which a piece of information they have learned reflects the truth before sharing it with others like a prosecutor. International human rights standards consider the conformity of information to apparent truth sufficient. The sharing of information that conforms to the evident truth cannot be criminalised.  For punishment, the proposal neither requires the knowledge that the information is contrary to the truth nor has a clear definition of the concept of dissemination.   It is unclear whether misleading content produced for political manipulation and disseminated by bot accounts falls under this regulation.

As a guarantee in the regulation, it is seen that the dissemination of false information is required to be “conducive to disturbing the public peace”. However, it is seen from the application of similar provisions in the TCC that this does not constitute an absolute guarantee.

Government circles claim that the proposed legal change is similar to Germany’s. The German Social Media Act dated 2017 (NetzDG) only provides for the removal of illegal content. It does not make a new definition of illegality but refers to the provisions of the existing criminal code. Therefore, the new regulation in the bill has no relation to the German social media law.

The regulations in the “Law on the Protection from Online Falsehoods and Manipulations” enacted in Singapore in 2019 are contrary to international human rights standards and are heavily criticised.

The fight against fake news in the world is carried out in a multifaceted and multidimensional manner with the participation of all stakeholders such as technology companies, social media organisations, non-governmental organizations, governments, and the insistence on a regulation that directly foresees criminal sanctions instead of such a comprehensive struggle indicates that the aim of th

e government is not to fight fake news but to silence social opposition.

If this law is adopted, both the constitution and Turkey’s international obligations will be violated. A multidimensional struggle is, therefore, necessary for the withdrawal of the bill.

On the amendments made to Law No. 5651

Some of the provisions in the bill foresee the amendment of Law No. 5651. Article 31 of the bill states that the amendment made to Article 6/A of the Law No. 5651 clarifies the authority of the Access Providers Association (ESB). The mandate of the ESB is regulated as the implementation of all access blocking decisions except those in Articles 8 and 8/A.

With the amendment made in the article 8 of the Law no. 5651 by the Article 32 of the bill, both the scope of catalogue crimes that may be used as grounds for blocking access decisions is expanded, and the authority of the BTK President to decide to block administrative access has been expanded to include all catalogue crimes regardless of whether the site is[9]at home or abroad. Thus, the Constitutional Court’s previous annulment decision regarding obscenity offences is alsorendered inconclusive.[10]

In addition, no appeal against the decisions of the President is foreseen.

With the amendment made in Article 9 of Law No. 5651 by Article 33 of the bill, the objection authority is regulated only in terms of the ninth paragraph. However, the Constitutional Court made a pilot decision finding that this article was unconstitutional in many respects and communicated the decision to the TGNA to make the necessary correction.[11]However, there is no suggestion in this direction in the bill.

Article 34 of the bill makes radical changes to the Additional Article 4 of Law No. 5651.  In this context, to ensure that social network providers implement their obligation to have a representative in Turkey, the legal entity representative should be a capital company, and the obligations of social network providers are increased.

The scope of the obligation to report is extended.

In investigations and prosecutions for certain crimes, the obligation to provide the identity information of suspects or defendants to public authorities is imposed.

If this obligation is not fulfilled or access blocking decisions are not implemented, an advertising ban and sanctions up to 90% bandwidth throttling are foreseen.

The bandwidth may be reduced if the administrative fines are not applied under the law.

Social network providers are obliged to provide a filtered service specific to children.

It is envisaged that social network providers will be held responsible for the content under certain conditions.

The scope of the representatives’ administrative, financial and criminal liability is expanded.

Social network providers are required to report criminal content to law enforcement.

The scope of the obligation of social network providers to provide information is expanded, and public authorities are given the authority to conduct inspections at the premises of social network providers. When considered together with the obligation to keep the information of such users in Turkey, it will have serious consequences.

With the amendment made to the Electronic Communications Law No. 5809 by the Article 36 and the following articles of the bill, the concepts of “above-network service” and “above-network service provider” are defined, and applications such as WhatsApp are included in the scope of the law in this context. Companies providing these services are obliged to open a representative office in Turkey, and it is foreseen that they can only offer these services within the framework of their authorization. The obligation to provide information is expected of these institutions. In addition, the authority to make arrangements for these services is given to the public authority.

If a service provider fails to open a representative office or fulfil other obligations, administrative fines will be imposed, and internet bandwidth will be gradually reduced up to 95%.

When the bill as a whole is evaluated, it is seen that the aim is to bring the freedoms of opinion, expression and communication under strict control of the public administration.

 

 

 

 

[1] ” Requirements for people who can get a press card

ADDITIONAL ARTICLE 3- Requirements for those who apply for a press card;

 1. a) Should be over 18 years old,
 2. b) Graduated from at least a high school or an equivalent educational institution,
 3. c) Not restricted or prohibited from public service,

ç)         Even if the periods specified in Article 53 of the Turkish Penal Code dated 26/9/2004 and numbered 5237 have passed; imprisonment for 5 years or more for an intentionally committed crime or no conviction for blackmail, theft, forgery, fraud, breach of trust, perjury, perjury, slander, fabrication, obscenity, prostitution, fraudulent bankruptcy, embezzlement, extortion, bribery, smuggling, bid rigging, rigging of performance, laundering of property values ​​arising from crime, sexual crimes, crimes against public peace, crimes against the constitutional order and the functioning of this order, crimes against national defence, crimes against state secrets and espionage,

 1. d) No conviction for terrorist crimes listed in Article 3 of the Anti-Terrorism Law No. 3713 and dated 12/4/1991, and crimes committed with the aim of terrorism listed in Article 4 or crimes specified in Article 6, or in Article 4 of the Law on Prevention of Financing of Terrorism dated 7/2/2013 and numbered 6415,
 2. e) Not having been convicted of the crimes in the second paragraph of Article 25 of this Law,
 3. f) To have made a contract in accordance with the provisions of the Law on the Regulation of Relationships Between Employees and Employees in the Press Profession dated 13/6/1952 and numbered 5953, and to work without interruption for a period of not more than one month from the date of dismissal, except for force majeure.

Publishers of periodicals or legal entity representatives requesting a press card, chairs of the board of directors of radio and television channels, employees who can obtain a press card in public institutions and organizations, and Turkish citizen media members working in foreign press-broadcasting organizations, who request a press card, are not subject to the provisions of subparagraphs (f) and (g).

The condition specified in subparagraph (f) of the first paragraph is not sought for those who request a permanent and free press card and those who request a press card connected to a duty through the Turkish Radio and Television Corporation (TRT).”

[2] Press Card Commission

ADDITIONAL ARTICLE 5- Commission;

 1. a) Two members representing the Presidency,
 2. b) Excluding the higher organizations formed by merging of professional organizations of media and broadcasting, one member to be determined by the professional organization with the highest number of press card holders among the professional organizations of press and broadcasting established by the owners and/or employees of the periodicals,
 3. c) Excluding the higher organizations formed by merging of professional organizations of media and broadcasting, one member to be determined by the professional organization that has the highest number of press card holders among the media professional organizations established by the owners and/or employees of the media professional organizations established in provinces other than Istanbul, Ankara and İzmir,

ç) One member to be determined by the Presidency from among the permanent press card holders,,

 1. d) One member to be determined by the professional organization with the highest number of members among the professional organizations of media and broadcasting established by the chairman of the board of directors of radio and/or television broadcasting at the national level and/or journalist employees, excluding the upper organizations formed by the merger of press-broadcasting professional organizations,
 2. e) One member to be determined by the Presidency from among journalists holding a press card attached to the task,
 3. f) One member to be determined by the union with the highest number of press card holders among the unions operating as a labor union,
 4. g) One member to be determined by the Presidency from among the deans of the Faculty of Communication or journalists holding press cards, ) It consists of nine members in total.

The term of office of the members is two years. Members whose term has expired can be re-elected.

The Commission evaluates the applicant’s qualifications, professional work, works and awards and decides whether or not the applicant will be issued a press card. The decisions of the Commission are implemented after they are approved by the President.”

[3] ” Conditions in which the press card will be cancelled

ADDITIONAL ARTICLE 6- If it is understood that the press card holder does not have the qualifications specified in the additional article 3 or has subsequently lost these qualifications, the press card shall be canceled by the Presidency

In case the press card holder acts in violation of the press moral principles determined in accordance with Article 49 of the Law No. 195 on the Organization of the Press Advertisement Institution, the press card shall be canceled by the decision of the Commission.”

[4] ” Consequences of cancellation of the press card

ADDITIONAL ARTICLE 7- Press card

In case of cancellation pursuant to the first paragraph of Additional Article  6, one year from the date of cancellation, even if the obstacle to obtaining a card disappears, In case of cancellation pursuant to the second paragraph of Additional Article  6, the press card will not be issued again unless five years have passed from the date of cancellation.

The periods specified in the first paragraph start to run from the date the canceled press card is returned.

Unless it is determined that action has been taken in accordance with Articles 12 and/or 13/A of the Judicial Registry Law dated 25/5/2005 and numbered 5352, for those who are in violation of subparagraphs (ç), (d) and (e) of the first paragraph of additional article 3 of this Law,  no press card is issued.”

[5] “On the internet news sites, the correction and reply letter of the injured person can be written in the same fonts and style, by providing a URL link, in the pages and columns of the relevant publication, within one day at the latest, from the date of receipt of the article, without any corrections or additions by the responsible manager. In the event that the decision to block access and/or remove the content given about the publication is implemented, or the content is automatically removed by the Internet news site, the correction and response text is published on the home page of the Internet news site where the relevant broadcast was made for one week.”

[6] ” Public Dissemination of misleading information

ARTICLE 217/A- (1) A person who publicly disseminates false information regarding the internal and external security, public order and general health of the country in a way that is conducive to disturbing the public peace, just for the purpose of creating anxiety, fear or panic among the public, is liable for a period of one year to three years. punishable by imprisonment.

If the crime is committed by concealing the real identity of the perpetrator or within the framework of the activity of an organization, the penalty given in accordance with the above paragraph is increased by half.”

 

 

[7] On Article 301, TCC see Taner Akçam v. Turkey; on Article 299, Vedat Şorli v. Turkey; on Article 314, Selahattin Demirtaş v. Turkey (2); on Article 220/6 and 220/7, Işıkırık v. Turkey, İmret v. Turkey (2); on Article 125/3, Ömür Çağdaş Ersoy v. Turkey.

[8] On Article 8 of Law no. 5651, see Yaman Akdeniz and others, B. No: 2014/3986, 2/4/2014; on Article 8/A, see Birgün İletişim ve Yayıncılık Ticaret A.Ş. [GK], B. No: 2015/18936, 22/5/2019; on Article 9 see Ali Kıdık, B. No: 2014/5552, 26/10/2017; Keskin Kalem Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. and others  [GK], B. No: 2018/14884, 27/10/2021 (pilot judgement).

 

[9] ç) Offenses in the first and second paragraphs of Article 27 of the Law on the State Intelligence Services and National Intelligence Organization dated 1/11/1983 and numbered 2937)

[10] Constitutional Court, No:2015/76, Decision Number:2017/153, Decision date:15.11.2017, Official Gazette Date and Number: 7.2.2018 – 30325

[11] Keskin Kalem Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. and others [GK], B. No: 2018/14884, 27/10/2021.

ADALETİ ARAMAK SUÇ DEĞİL, ADALETİ SAĞLAMAMAK SUÇTUR!

ADALETİ ARAMAK SUÇ DEĞİL, ADALETİ SAĞLAMAMAK SUÇTUR!

4 Ekim 2022

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde yaşanan saldırı sonucu eşini ve iki oğlunu kaybeden, bir oğlu tutuklanan Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şen Yaşar’ın, halihazırda gizlilik kararı ile süren soruşturma sürecinin gecikmeksizin tamamlanarak hakikatin ortaya çıkarılması, azmettirenler de dahil olmak üzere katliamdan sorumlu olanların  yargılanmasının sağlanması,  hakkında yakalama kararı olanların biran önce  yakalanması, şu anda cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan ve oğlunun serbest bırakılmasına yönelik adalet talebi, olayın üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen karşılanmış değil.

Mağdur aile üyeleri, katliamın gerçekleştirildiği ilk andan bu yana siyasi amaçlı suçlamalara maruz bırakılarak suçlu gibi gösterildi. Buna karşın öldürme eyleminde bulunan asıl failler görünmez kılınmaya çalışıldı. Sağlıklı bir soruşturma yürütmek için kullanılan gizlilik kararı, mağdurların ve halkın hakikati bilme hakkını ihlal edecek bir boyuta geldi. Aradan dört yıl geçmesine rağmen bir halen daha bir iddianame hazırlanmadı. Buna karşın adalet talebinde bulunduğu için Emine Şenyaşar’ın ifade özgürlüğü ihlal edildi.

Nüfuzlu kişilerin işledikleri insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulmamasını sağlayan cezasızlık kültürü ile mücadele etmek devletin temel yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için soruşturma üzerindeki gizlilik kararı bir an önce kaldırılmalı, delillerin yok edilmesine ilişkin iddialar ciddiyetle soruşturulmalı, bağımsızlığı ve nesnelliği tartışılamayacak bir iddianame ivedilikle hazırlanmalı ve makul bir süre içinde adalet tesis edilmelidir. Emine Şenyaşar ve oğlunun adalet arayışına saygıyla yaklaşılmalı, haklarında açılan karşı davalar ve soruşturmalar bir an önce düşürülmeli, aile üyelerinin hedef gösterilmesi son bulmalı, can ve mal güvenlikleri korunmalıdır.

İnsan hakları örgütleri bu süreci yakından takip etmekte ve Şenyaşar ailesinin adalet talebini desteklemektedir.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği,

İnsan Hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlık Derneği

 

Ne Olmuştu?

What Skeptics Get Wrong About Cryptos Volatility

All of these attributes make it difficult to assess the value of even the most mature crypto project, never mind the thousands that have launched recently. A skeptic could argue that these challenges are the very reason why nascent projects should not have tradable equity. Indeed, access to startup investing in traditional finance is often restricted to institutional and “sophisticated” investors. Eventually, different coins are meant to serve different functions, but today they all more or less act as startup equity with the distinctive properties of having liquidity and price discovery from the start. This unique attribute — enabled by the novelty of the underlying infrastructure — leads to a more benign explanation of the volatility.

Watching this roller-coaster ride has left economists and experts lining up in opposing camps regarding the future of not just Bitcoin, but the entire cryptocurrency sector. When first introduced in 2009, a unit of the pioneering cryptocurrency was valued at … Within about two years, the price rose to $1 and months later surged upward in value to about $30, according to data from SoFi, a student loan refinancing firm. A negative value—corresponding with a negative return on investment—indicates that the portfolio manager would earn more revenue by liquidating the portfolio and instead investing in U.S. Called the Sharpe ratio, this indicator was created by William F. Sharpe, the famous finance professor at the Stanford Graduate School of Business.

Crypto Volatility

The results reveal that the most important factors for Bitcoin volatility are Google trends, total circulation of Bitcoins, US consumer confidence and the S&P500 index. One potential winner of the current turmoil is USD Coin, backed by reserves of cash and U.S. Treasury notes, which has seen its market cap steadily climb to more than $54 billion from $52 billion over the past month even as other stablecoins struggled. The Tron DAO, which manages reserves for the stablecoin, said on Wednesday it would remove 2.5 billion of its tron tokens off the Binance crypto exchange to help bolster USDD.

Cryptocurrency Is Volatile Simply Because It Is Still At A Very Nascent Stage Compared To Other Investment Tools And Currencies

Regardless of type, stablecoins that are pegged to the USD or some other fiat currency are the most compelling immediate, short-term solution to the volatility. They inherently abstract away the crypto layer by enabling users to transact directly in fiat currency while leveraging all the benefits of DLT networks. The participants in a stablecoin transaction do not need to worry about whether the funds sent will drastically change in value while waiting for confirmation . The classical model of crypto payments involves using the network as the settlement layer and the native network token as the unit of account. Given crypto volatility, any real adoption will take the form fiat-to-fiat transactions using the crypto network as the payment rail.

By way of background, volatility typically measures the standard deviations of the log returns of an asset. The math behind it gets ugly, but you can roughly think of volatility as the magnitude of moves you can expect in an asset’s price. To help out, we’ll cull down the world of altcoins to the top opportunities at a time, and this will be part of a weekly “Crypto Charts of the Week” email. This week we launch Crypto Waves, a service for investors who want to maximize upside in Cryptocurrencies and avoid the downside.

The total number of Bitcoins that can be mined is pre-determined in the protocol at 21 million. So, when more people join the industry, there is bound to be scarcity for Bitcoin and its price may skyrocket. Some coins also use the burning mechanism, which is destroying a part of the coins in supply, to raise their value. How many people use crypto coins and for what purpose influences their price. If more people spend them for buying goods and services instead of merely holding them, the price will move upward. With restaurant chains, online stores gradually warming up to the idea, the coins are likely to grow.

We’ll have more on those stories — and other news shaping the cryptocurrency and blockchain world — in this episode of The Daily Forkast August 22. And in one sure sign that crypto is here to stay — or at least be taxed — the U.S. government is implementing https://xcritical.com/ reporting requirements on cryptocurrency transactions. Plotka said the current crypto system is unpredictable because not all of the kinks have fully been worked out, and just about anyone can have a say in what happens to a digital currency’s value.

For example, the Internal Revenue Service considers Bitcoin a convertible virtual currency because you can convert it to cash. The IRS also considers Bitcoin a capital asset if it’s used as an investment instrument. Additionally, if you mine a Bitcoin, you are required to report it as income based on the coin’s market value on the date you receive it. It’s not uncommon to hear an opinion from someone heavily invested in Bitcoin stating that the currency will soon be worth hundreds of thousands. Others hype newly invented cryptocurrencies to try and take away market share from Bitcoin. However, most of this media attention and publicity serves to influence Bitcoin’s price to benefit the people who hold large numbers of coins.

However, it’s also worth noting that a lot of people expect it to be a “sell-the-news” type of event with a potentially negative impact on ETH’s price in the short term. This is a type of investment tied to blockchain technology, ranging from one of the more than 20,000 cryptocurrencies to the host of non-fungible tokens. These are digital assets created using encrypted blockchain technology. The market capitalization of stablecoins had plummeted to $156.8 billion on Thursday, from around $181 billion at the start of May, CoinGecko data showed. If your overall investment portfolio is diversified, crypto doesn’t have to feel as daunting if it’s only a small percent of your net worth.

Retail investors who enter the crypto trading world may not always be so lucky thanks to high volatility. Knowing what causes crypto volatility is the first step in maneuvering the inevitable ups and downs. In these cases, when Bitcoin is volatile, so is a chunk of the market.

Stocks Mentioned

In the long run, once volatility moderates, it will likely be most efficient to directly transact with the network token . Full reserve stablecoins involve substantial idle capital, the interest on which is usually taken by the stablecoin provider. Crypto backed stablecoins require paying fees to the risk takers in the system. Algorithmic central banks involve paying interest to bond holders that are also assuming risk. Surprisingly, we found that cryptocurrency’s Sharpe ratio shows that the return is higher than the risk implied by its volatility.

Price swings communicate important information to founders and investors, particularly during the crucial adolescent stage of any startup. And restricting price discovery to periodic funding rounds negotiated with a handful of investors can be dangerous. WeWork famously raised money at a $47 billion valuation less than a year before it ended up flirting with bankruptcy; Theranos was valued at $9 billion before going bust. Despite multiple red flags for both companies, there was little price information until the bitter end.

 • Digital assets are not legal tender and are not backed by the U.S. government.
 • An indication of interest to purchase securities involves no obligation or commitment of any kind.
 • The math behind it gets ugly, but you can roughly think of volatility as the magnitude of moves you can expect in an asset’s price.
 • You can learn more about the standards we follow in producing accurate, unbiased content in oureditorial policy.

Market and economic views are subject to change without notice and may be untimely when presented here. Do not infer or assume that any securities, sectors or markets described in this article were or will be profitable. Historical or hypothetical performance results are presented for illustrative purposes only. As the most popular cryptocurrency, Bitcoin demand increases because supply is becoming more limited. Long-term, wealthier investors hold their Bitcoins, preventing those with fewer assets from gaining exposure.

Enter The Crypto Waves Team

For more details, see Betterment’s Form CRS, Form ADV Part II and other disclosures. There is no sugar-coating volatility in crypto, but understanding it can help set you up for long-term success. As an investor, having a plan for how you will respond to volatility ahead of time can be your secret Crypto Volatility power. When the market falls and everyone else is panic selling, you’ll know what to do. The crypto market has been filled with so much volatility in the past months. Bitcoin price barely gained a 1% increase to the $20,373 mark; Ethereum and other altcoins prices are still in the dump.

Further, during times of crisis, platforms may halt trading, which may prevent consumers from accessing their funds. Investing in the next generation of financial products or services comes with risk – at times significantly more than traditional investments. This podcast should not be copied, distributed, published or reproduced, in whole or in part. All price references and market forecasts are as of the date of recording. This podcast is not a product of Goldman Sachs Global Investment Research and the information contained in this podcast is not financial research. The views and opinions expressed in this podcast are not necessarily those of Goldman Sachs and may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Goldman Sachs and its affiliates.

Crypto Volatility

From the entrepreneur’s point of view, every decision — what kind of food should a new restaurant serve — has an amplified impact. From the investor’s point of view, trying to discount the consequences of these decisions is equally daunting. The distribution of eventual outcomes for any business is widest at birth, so rational investors have no choice but to constantly overreact. Crypto is different because a token can start trading right away — sometimes even before the function the token is meant to be used for is live. This feature is enabled by crypto’s underlying infrastructure, architected for a post-digital world where data roams freely and important tasks are performed by code, not clerks. This doesn’t mean every project has to issue a token right away, but many do.

Even though the settlement time for a transaction in a payment channel is instant, the time required to settle into fiat is proportional to first layer confirmation latency. Plotted using WolframAlpha.Most next-generation projects emphasize capacity above all else, but it is imperative that a project prioritize confirmation time and capacity equally. Of course, the person taking the volatility risk will demand a premium over the expected volatility since volatility tends to spike quickly . So we would expect any payment processor to charge well over 2.1% at equilibrium to take the volatility risk.

Is The Consumer Price Index Cpi A Scam? An Mba Economists Perspective

Worries over reserves-backed Tether’s exposure to Celsius, as well as ongoing concerns about its reserve assets, have seen it lose more than $5 billion in market cap in the past 30 days. But there are things you can do to prepare for likely losses that accompany potential gains. Defunct Japanese cryptocurrency trading company Mt. Gox’s trustee Nobuak Kobayashi set a two-week deadline, a former client. Premining is the mining or creation of a number of cryptocurrency coins before the cryptocurrency is launched to the public. Bitcoin mining was cracked down upon following a meeting of the State Council Financial Stability and Development Committee in May, which resulted in a massive shutdown of cryptocurrency mining farms in the country.

Crypto VC funding down 50% from last quarter as volatility persists – Fortune

Crypto VC funding down 50% from last quarter as volatility persists.

Posted: Wed, 05 Oct 2022 12:00:00 GMT [source]

In other words, the chart plots the Sharpe ratios of all these assets against each other on the same axis. Brokerage services for alternative assets available on Public are offered by Dalmore Group, LLC (“Dalmore”), member of FINRA & SIPC. “Alternative assets,” as the term is used at Public, are over-the-counter equity securities that have been issued pursuant to Regulation A of the Securities Act of (“Regulation A”). These investments are speculative, involve substantial risks , and are not FDIC or SIPC insured. The issuers of these securities may be an affiliate of Public, and Public may earn fees when you purchase or sell Alternative Assets. For more information on risks and conflicts of interest, see these disclosures.

“You can argue it’s countercyclical because as we see in entertainment products, there tends to be more consumption when the economy is not so good because people will seek out entertainment,” he added. I have no business relationship with any company whose stock is mentioned in this article. As they do provide great opportunities for those willing to take swing trades. We often see short-term trades provide 3X, 4X, 5X, even 10X returns over a multi-week trade. We will offer trade opportunities in Bitcoin, altcoins, and crypto-related equities. Come trade with a team that’s dedicated to keeping you on top of important crypto market turns.

Crypto

The fear of missing a golden opportunity can drive people to rush in before they’ve learned enough to understand the risks. As cryptocurrency markets have become more mature, investors have taken more interest in measuring their volatility. For this reason, there are now volatility indexes for some of the major cryptocurrencies. Most notable is the Bitcoin Volatility Index , but there are similar volatility indexes to track other cryptocurrency markets, including Ethereum and Litecoin.

Crypto Volatility

To others, it is the chance to “get rich quick.” Two trillion dollars’ worth of market cap was created in a decade, and this knowledge fueled the interest in crypto. The above content provided and paid for by Public and is for general informational purposes only. It is not intended to constitute investment advice or any other kind of professional advice and should not be relied upon as such. Before taking action based on any such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals.

Why You Should Start Paying Attention To Football Fan Tokens

Some prominent figures are declaring we’re seeing the “death of crypto.” But are we, really? Let’s take a look at historical cycles and price movement in order to gain perspective and context and set proper expectations for future price movement. Several banks and institutions have already started trying to break into the sometimes confusing crypto marketplace. Mastercard, for example, partnered with three cryptocurrency providers in the Asia Pacific region to introduce crypto payment cards that convert digital currency into traditional money. In Central America, El Salvador has committed to building a city funded by Bitcoin-backed bonds.

Amidst the turmoil, crypto skeptics have doubled down on their critiques, often with a focus on the speculative excess, and argued that the crash has revealed crypto as a Ponzi scheme. How could crypto live up to the hype if participation feels like a rollercoaster — one whose operator is opposed to safety inspections? While some of the criticism is well deserved, the focus on price volatility isn’t as strong an argument as critics might think.

How To Manage Volatility As Bitcoin And Ethereum Fluctuate Wildly

In short, both Bitcoin and Ethereum have trounced all other asset classes, consistently producing superior risk-adjusted returns compared with all other competitors. Recently the price of Bitcoin collapsed in late May 2021, falling to less than half of its all-time high of $63,000 only five weeks before, and crashing the entire digital coin market along with it. The coin regained almost $20,000 of those losses, or about 60 percent. And at the time of this writing in late September, Bitcoin’s price continues to gain upside momentum. The empirical analysis is based on a dynamic Bayesian model averaging approach for twenty-two potential determinants.

Skybox Security Unveils Industry’s First Saas Solution For Security Policy And Vulnerability Management Across Hybrid Environments

Keep track of how often devices are actually used to improve overall device life-cycle decisions. Remote access is critical to operational continuity — yet traditional methods are risky and inefficient. Our network of industry experts, enthusiasts, and makers collaboratively solve problems, share code, discuss industry trends, and learn from each other. Trend Micro provides equal employment opportunity for all applicants and employees.

Once products or solutions have been purchased, we provide expert implementation, installation and integration services enabling a smooth go-live phase. Finally end-to-end support offerings help to fix any potential issues in the operations and maintenance phase. Business and Application Services Business and Application Services help organizations to address key digital transformation challenges by leveraging a co-creation approach and our Connected Ecosystem.

We provide the enabling technologies and services for a wide range of healthcare and industrial projects. Fujitsu’s co-creating Program helps you to harness the power of collaboration to deliver your unique digital transformation by driving ideation. The Co-creating Program has been developed over decades of experience in Japan and around the world; working with customers, exchanging perspectives, ideas, and information in a highly focused, purpose-driven, and innovative way. The Customer Service Engineer is responsible for resolving challenging, potentially high impacting customer situations including but not limited to product break/fix, product deployment, and product related inquiries. Trend Micro can be considered a CNAPP vendor, and products like Trend Micro Cloud One™, the security services platform meant for cloud builders, can fit neatly into CNAPP architecture. What would happen if just anyone could walk into the cloud provider’s data center?

Clarotyhealthcare

Hybrid Cloud Drive business resilience and sustainability by choosing the ‘right cloud’ for the right workload. We believe in doing the right thing, solving the right problems, and maintaining business sustainability. There are many ways to protect your business while keeping your cloud secure and simultaneously taking advantage of all that it has to offer.

At the big three – AWS, GCP and Azure – this would not be easy, but that is the point. For instance, what will happen to your business if your cloud provider has a failure? Putting servers, services, and data in the cloud does not eliminate the need for business continuity and/or disaster recovery planning. Claroty’s mission is to secure cyber-physical systems of connected organizations. Achieve unmatched visibility, protection, and threat detection across all cyber-physical systems – OT, IoT, BMS, IoMT and more – in your environment.

Services and Support Fujitsu offers a wide range of services which accompany customers in all phases of their IT infrastructure journey. Hybrid IT Services We are rapidly approaching a time when all things in society will be connected through digital touchpoints and services, where data will be utilized to deliver insights and benefits well beyond the boundaries of industries and companies. In this new connected world, a strong and resilient digital infrastructure foundation will be required for close collaboration. To ensure the most secure and best overall experience on our website we recommend the latest versions of Chrome, Edge, Firefox, or Safari.

best cloud security engineer trend micro

Safely connect BMS and other “smart” cyber-physical systems serving real estate properties, retail locations, data centers, and other commercial facilities. Now the industry has powered up again and COVID-19 is best cloud security engineer forcing companies to accelerate their digitalization strategy. Manufacturers are striving to meet the demands of a changed consumer by developing agility, resilience and security, responsiveness and innovation.

If you understand the definition of consumer, then the new term is clear; it means a consumer of cloud services as opposed to, say, phone services. Preserve operational continuity and safety, reduce risks of disruption, and minimize downtime in the event of an incident impacting your OT environment. If you have any issues downloading, please contact sales support or product technical support. Plug into the latest on Silicon Labs products, including product releases and resources, documentation updates, PCN notifications, upcoming events, and more. Learn why ARM gave us the first PSA level 3 security certification for a wireless IoT solution and how you can leverage the tech.

Industrial Iot

The vendor-agnostic solution intelligently optimizes security policies, actions, and change processes across all corporate networks and cloud environments. With Skybox, security teams can now focus on the most strategic business initiatives while ensuring enterprises remain protected. Propelling its global customer base into the next era of proactive cybersecurity, major innovations advance its platform that continuously tests attack feasibility, exposure, remediation options, and compliance across hybrid environments. Fujitsu combines connected and autonomous vehicle technology with world-leading IT services, infrastructure & integration skills to deliver end-to-end automotive IT solutions that increase efficiency, reduce costs & lower environmental impact.

 • Three critical areas of discussion are business continuity, supply chain, and physical security.
 • Trend Micro enables the smart protection of information, with innovative technology that is simple to deploy and manage, and security that fits an evolving ecosystem.
 • HPC-related Services In the increasingly urgent search for solutions to a number of climate change, sustainability and healthcare issues, scientists and researchers often rely on technical computing capability.
 • Trenders have the opportunity to be good global citizens by building houses in the Philippines, donating money to help underprivileged communities, educating kids and parents on online safety, advancing a diverse workforce, and more.
 • The ideal Customer Service Engineer will demonstrate a strong aptitude for learning new technologies, evidenced by their ability to expand upon core knowledge quickly.

In addition, significant advancements to the proprietary Skybox network model enable customers to dynamically model operational technology, IT, and hybrid cloud environments – including all networking and security data related to a specific asset. Trend Micro, the world’s largest independent security software company, strives to make the world a safer place by protecting digital information. Our solutions for consumers, businesses and governments provide layered security to protect information on mobile devices, endpoints, gateways, servers and the cloud. Trend Micro enables the smart protection of information, with innovative technology that is simple to deploy and manage, and security that fits an evolving ecosystem. Our solutions are supported by over 5000 employees in over 50 countries and powered by the world’s most advanced cloud-based global threat intelligence, the Trend Micro™ Smart Protection Network™. Data Center Products Fujitsu is your single point of contact for setting up a distributed IT infrastructure that stretches from edge to core to cloud.

What Is Cloud Security?

If it’s easy to get into the data center, perhaps that provider deserves a second thought. Security in the cloud starts with cloud security architecture, which adds security elements to the basic architecture. Traditional security elements include firewalls , anti-malware, and intrusion detection systems . Cloud auditors, security architects and security engineers are also needed to design secure structures within and through the cloud. Enabled by hybrid cloud, digital resilience – the ability for organizations to rapidly adapt to business disruptions – is a core enabler of modern digital business.

Our leading IoT platform can help you quickly create secure, intelligent connected devices that solve the world’s biggest challenges. Knowing what could possibly go wrong and how a business could be negatively impacted helps companies make responsible decisions. Three critical areas of discussion are business continuity, supply chain, and physical security. All aspects of an individual cloud security policy are important, but there are certain pillars that every provider should offer. These are considered essential and some of the most important aspects of a cloud security infrastructure.

best cloud security engineer trend micro

Our IoT portfolio supports the most number of wireless protocols in the industry. To ensure the most secure and best overall experience on our website, we recommend the latest versions of Chrome, Edge, Firefox, or Safari. You can be part of our mission to fight cybercrime, transform the world of cybersecurity, and make the world safe for exchanging digital information. Claroty Secure Remote Access delivers frictionless, reliable, and secure remote access for internal and third-party personnel. Since no environment is immune to threats, we empower you to detect and respond to them immediately and effectively.

Checking If The Site Connection Is Secure

We combine own server and storage technologies with networking and software products from strategic partners to build complete IT solutions for a hybrid cloud world. Comprehensive consultative, implementation and support services ensure that customers complete this transformation smoothly and successfully. Cloud security is a collection of procedures, policies, and technologies that fortify cloud-based computing environments against potential cybersecurity threats. In practice, it ensures the integrity and safety of cloud computing models during any attacks or breaches.

best cloud security engineer trend micro

The audit should be conducted using a standardized approach and proven methodology, such as the American Institute of Certified Public Accountants’ SSAE 18 (Statement of Standards on Attestation Agreements, No. 18). When deciding on a cloud provider, it is important to read these reports to know the DC’s level of security and what to expect. The Claroty Platform offers a diverse, modular set of purpose-built tools and capabilities designed to meet the unique challenges and requirements you face in securing your organization’s interconnected XIoT environment. You can’t protect what you can’t see — which is why our asset discovery capabilities are foundational to your cyber resilience. Proactively secure assets and devices, quickly respond to and recover from incidents, and have all the data needed for meaningful post-incident forensics.

Software

This is a customer-facing role where you will work to solve product, system and network problems of low to high complexity and act as a focal point for problem resolution. As the Customer Service Engineer, you must be able to effectively setup and configure complex lab environments to replicate and resolve customer reported issues. Cloud architecture, simply put, is the result of multiple environments pooling together to share scalable resources across software applications, databases, and other services. Essentially, the term refers to the infrastructure and components that work in tandem to comprise the “cloud” as we know it.

Team82 provides indispensable vulnerability and threat research to Claroty customers and defenders of cyber-physical networks worldwide. Bookmark this page to stay informed about the latest XIoT vulnerability research from the industry’s leading team. A personalized, multi-cloud ecosystem is key to embracing and responding to the rapid pace of digital disruption. Your use of data will be highly intelligent and your applications & services will be fully transformed. We start our engagement with you with assessment and consulting services to make sure that your business objectives and IT purchase decisions go hand in hand.

About Trend Micro

Workplace Products With decades of experience in the industry, Fujitsu combines Japanese engineering and outstanding quality to build and deliver reliable, human-centric devices for all modern working styles. Devices that are secure enough for the work-anywhere, all-digital workforce for the digital economy. New Workplace The pandemic gave the workplace a new meaning and changed the role of devices dramatically as well as accelerating digital trends that were already underway. Our vision is increase value for our customer and by providing a human-centric workplace – give our customers the power to see into their future.

Trenders have the opportunity to be good global citizens by building houses in the Philippines, donating money to help underprivileged communities, educating kids and parents on online safety, advancing a diverse workforce, and more.

Whether you want to focus on a specific technology, digital transformation or solutions specific to your sector, we look forward to co-creating with you. In these whitepapers, we teach you how cyber-attacks https://globalcloudteam.com/ on IoT devices have changed regulations being developed to ensure products are “reasonably” secure. Request a walkthrough of potential any cloud provider’s data center and to be involved in an audit.

Ensuring the provider you choose covers all of these pillars is tantamount to the most complete cloud security strategy you can implement. We equip you with optimal change management to drive safety and process integrity on your path to operational resilience. The XIoT asset inventory we provide arms you with the asset management details you need to reduce your operational risk. We help you sustain cyber resilience by fortifying your environment with notoriously tough-to-implement components of effective network protection. A key barrier to cyber resilience, vulnerabilities are prevalent in all cyber-physical systems. Control, monitor, and protect your industrial control systems and XIoT assets with unmatched protocol coverage and purpose-built cybersecurity technology.