Örnek Resim

İHOP’un Kuruluşu

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), hükümet dışı insan hakları örgütlerinin insan hakları alanında tek başlarına etkili çözüm üretemedikleri alanlarda birlikte hareket etmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratmak üzere 25 Haziran 2005’de Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlarla Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından kuruldu.
İHOP’un kuruluş fikri, Türkiye’nin AB’ye aday ülke olarak kabul edilmesiyle birlikte başlayan reform sürecinde ortaya çıktı. Türkiye’de hukukun üstünlüğü prensiplerine ve insan haklarına dayalı sağlıklı ve kalıcı bir demokratik sistemin oluşmasında insan hakları örgütlerinin katkısını güçlendirmek amacıyla ortak çalışma yapma ihtiyacından doğdu. 2005 yılında başlayan bu ortak çalışma alanı, zaman zaman küçülerek, zaman zaman genişleyerek bugüne kadar varlığını sürdürdü.

MÜLTECİ HAKLARI EĞİTİMİ

Mülteci Hakları Koordinasyonu mültecilerin hak ve özgürlüklerinin gelişmesini ve korunmasını güçlendirmek, göç ve iltica alanındaki politikalarda mülteciler yararına dönüşüme katkı vermek amacıyla bu alanda çaba gösteren sivil toplum örgütleri üyelerinin, aktivistlerin, öğrencilerin, emek ve meslek örgütleri üyelerinin ve bireylerin bu alanda daha donanımlı bir şekilde çalışabilmesine ve faaliyetler düzenlemesine yardımcı olmak amacıyla 30-31 Ocak 2021 tarihlerinde Mülteci Hakları Eğitimi adı altında bir online eğitim programı düzenleyecektir.

Mülteci Hakları Koordinasyonu Türkiye’ye sığınan “mülteci” durumunda kişilere Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen yükümlülüklerine uygun bir şekilde koruma sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren insan hakları örgütlerinde oluşmaktadır. Koordinasyon, üye örgütlerin mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar vericiler nezdinde farkındalık oluşturmak, göç ve iltica alanındaki politika oluşturma süreçlerine insan hakları perspektifiyle müdahil olmak amaçlarına yönelik “birlikte hareket etme” iradelerinin fiili bir sonucu olarak, 15 Mart 2010 tarihinde kurulmuştur. 2018 yılında tekrar bir araya gelen koordinasyonun üyeleri şu şekildedir: Göç Araştırmaları Derneği (GAR), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos-GL), Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), Uluslararası Af Örgütü- Türkiye Şubesi (UAÖ), Yurttaşlık Derneği (YD).

Mülteci Hakları Eğitimi hangi konuları kapsayacak?
Mülteci Hakları Eğitimi dört modülden oluşmaktadır. Modüllerin konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Hak Kavramı, İnsan Hakları, Hak Temelli Yaklaşım,
 • Göç Alanıyla İlgili Temel Kuramlar ve Kavramları
 • Ayrımcılığı Anlamak ve Ayrımcılıkla Mücadele
 • Hak Temelli Yaklaşım Açısından Mültecilerin Eşitlik Temelinde Entegrasyonu/Uyumu

Yukarıdaki eğitim modüllerinin hangi kolaylaştırıcılar tarafından, ne zaman sunulacağına ilişkin bilgi seçilen katılımcılara eğitimden önce ayrıca gönderilecektir.

Mülteci Hakları Eğitimi Programı Nerede, Ne Zaman, Ne Kadar Sürecek?

Eğitimler, Covid 19 küresel salgının dayattığı zorunluluklar dikkate alınarak online ve Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim programının 30-31 Ocak 2021 günlerinde  10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Programa katılım, bu tür eğitimlerin niteliği ve etkileşimli gerçekleştirme hedefi doğrultusunda 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Bu eğitim programına kimler katılabilir?

Herkes katılabilir. Özellikle insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve aktivistler; mülteci hakları ve insani yardım alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve aktivistler; öğrenciler, sendikacılar ve meslek odalarının üyeleri ve bu alanda bilgisini geliştirmenin yararlı olacağına inanan herkes bu eğitim programına katılabilir.

Katılımcıların belirlenmesinde gözetilecek ölçütler nelerdir?

 • Katılımcıların seçiminde yaş, alanda deneyim, cinsiyet/cinsel yönelim/cinsiyet kimliği dağılımı ve farklı iş alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri üyeleri ve aktivistlerin ihtiyaçları arasında denge kurulmasına önem verilecektir.
 • Katılımcı seçiminde adayların insan hakları alanında asgari bir bilgi temeline sahip olması ve istekliliği belirleyici ölçütler olacaktır.

Eğitim süresince katılımcılardan beklentiler nelerdir?

 • Mülteci Hakları Eğitimi Programının amacına ulaşabilmesi bakımından, eğitimler boyunca bilgisayarın karşısında bulunmanızı ve kameranızı kapatmamanızı talep ediyoruz. Eğitimler, tarafımızca bundan sonraki eğitimlerimizin nitelik ve etkililiğini artırabilmek için inceleme ve veri toplama amacıyla kayıt altına alınacaktır. Buna karşın katılımcıların eğitim sırasında herhangi bir görüntü ve ses kaydı alması yasaktır. Kameranın açık tutulmasına yönelik getirilen koşul, katılımcıların eğitime odaklanılmasını kolaylaştırma amaçlıdır.
 • Eğitim programına kabul edilenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Buna karşın katılımcılardan programa tam ve aktif katılım beklenmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru Formu

Bu formu doldurarak başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 22 Ocak 2021

Programa kabul edilen adaylara 28 Ocak 2021 günü öğleden sonra programa kabul bildiriminde bulunulacaktır. Diğer başvurucular için ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ayrıntılı eğitim programı, başvurusu kabul edilen katılımcılara ayrıca e-posta adresleri üzerinden gönderilecektir. Bu nedenle programa katılmayı düşünen adayların başvuru formunda güncel iletişim bilgilerini vermeleri önemlidir.

Başvuru formunu doldurarak gönderen, ancak programa kabul edilmeyen adayların formlarında verdikleri kişisel bilgiler en geç 26 Ocak 2021 tarihinde imha edilecektir. Programa kabul edilenlerin başvuru formlarında belirttikleri kişisel veriler ise programın bitmesini izleyen iki gün içinde imha edilecektir.

Katılımcıların, eğitim programının uygulanması sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu eğitim programındaki ses, görüntü kaydı, fotoğraf vs. yöntemlerle kayıtlanmasına, arşivlenmesine, ağın web sitesi ve sosyal medya sayfalarında paylaşılmasına, proje raporları ekinde ilgili birim ve kuruluşlara gönderilmesine, çalışma sonuçlarının medya ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmasına onay vermeleri beklenecektir.

Bu program Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Kapasite Geliştirme Derneği’ne aittir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

EVRENSEL PERİYODİK İNCELEME EĞİTİMİ

İnsan Hakları Ortak Platformu, insan hak ve özgürlükleri alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine yönelik BM Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ)  tavsiyelerinin uygulanmasının izlenmesine yönelik online bir eğitim programı düzenleyecektir.

22-23 ve 24 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek programın amacı, BM İnsan hakları mekanizmaları kapsamında evrensel periyodik inceleme usulünün tanıtılması ve bu sürece sivil toplum örgütlerinin etkin katılımının sağlanmasına yönelik bir farkındalık yaratmaktır.

Evrensel Periyodik İnceleme Nedir?

Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ), 2006 yılında oluşturulan BM İnsan Hakları Konseyi’nin BM üyesi her ülkenin insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için göstermiş olduğu performansı incelemek ve bu yolla insan hakları durumunu dünyanın her köşesinde iyileştirmek amacıyla oluşturduğu bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın Türkiye açısından etkili sonuçlar yaratmasını güçlendirmek için izleme mekanizmasına sivil toplum kuruluşlarının katılımı son derece önemlidir.

Beş yıllık dönemler arasında Birleşmiş Milletler bünyesindeki tüm devletlerin insan hakları performanslarının değerlendirildiği bu yeni mekanizmanın Türkiye açısından üçüncü değerlendirmesi Ocak 2020 tarihinde Cenevre’de yapılmıştır. Türkiye’deki sivil toplum örgütleri bu tarihten önce kendi değerlendirme ve tavsiyelerini Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İzleme mekanizmasının sekreteryasına göndermiştir. Devlet raporu ise Eylül 2019 sunulmuştur. Ocak ayında yapılan değerlendirmede Türkiye’deki insan haklarının korunması geliştirilmesi için pek çok tavsiye verilmiştir.

Evrensel Periyodik İnceleme Eğitimi Nerede, Ne Zaman, Ne Kadar Sürecek?

Eğitimler, Covid 19 pandemisinin dayattığı zorunluluklar dikkate alınarak online ve Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim programının 22-24 Ocak 2021 tarihlerinde (22 Ocak 2021 Cuma günü 16.00-18.00 ve 23-24 Ocak 2021 Cumartesi-Pazar günleri 14.00-17.00 saatleri arasında) 3 gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Programa katılım, bu tür eğitimlerin niteliği ve etkileşimli gerçekleştirme hedefi doğrultusunda 25 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Bu eğitim programına kimler katılabilir?

İnsan hakları ve hak temelli çalışan sivil toplum örgütü temsilcisi adaylar programa kabul edilecektir.

Katılımcıların belirlenmesinde gözetilecek ölçütler neler?

 • Katılımcıların seçiminde, yaş, deneyim, cinsiyet/cinsel yönelim/cinsiyet kimliği dağılımı ve ülkenin değişik bölgelerinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcilerinin ihtiyaçları arasında denge kurulmasına önem verilecektir.
 • Katılımcı seçiminde adayların insan hakları alanında asgari bir bilgi temeline sahip, alanda çalışma iradesi, adanmışlık ve istekliliği belirleyici ölçütlerden birisi olacaktır.
 • Katılımcı seçimi yukarıdaki ölçütleri de dikkate alarak ayrımcılık içermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.

Eğitim süresince katılımcılardan beklentiler nelerdir?

 • Evrensel Periyodik İzleme Eğitimi Programının amacına ulaşabilmesi bakımından, eğitimler boyunca bilgisayarın karşısında bulunmanızı ve kameranızı kapatmamanızı talep ediyoruz. Eğitimler, tarafımızca bundan sonraki eğitimlerimizin nitelik ve etkililiğini artırabilmek için inceleme ve veri toplama amacıyla kayıt altına alınacaktır. Buna karşın katılımcıların eğitim sırasında herhangi bir görüntü ve ses kaydı alması yasaktır. Kameranın açık tutulmasına yönelik getirilen koşul, katılımcıların eğitime odaklanılmasını kolaylaştırma amaçlıdır.
 • Eğitim programına kabul edilenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Buna karşın katılımcılardan programa tam ve aktif katılım beklenmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru Formu

Bu formu doldurarak başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 21 Ocak 2021 Saat 17.00

Programa kabul edilen adaylara 21 Ocak 2021 günü saat 19.00’da programa kabul bildiriminde bulunulacaktır. Diğer başvurucular için ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ayrıntılı eğitim programı, başvurusu kabul edilen katılımcılara ayrıca e-posta adresleri üzerinden gönderilecektir. Bu nedenle programa katılmayı düşünen adayların başvuru formunda güncel iletişim bilgilerini vermeleri önemlidir.

Başvuru formunu doldurarak gönderen, ancak programa kabul edilmeyen adayların formlarında verdikleri kişisel bilgiler en geç 22 Ocak 2021 tarihinde imha edilecektir. Programa kabul edilenlerin başvuru formlarında belirttikleri kişisel veriler ise programın bitmesini izleyen iki gün içinde imha edilecektir.

Katılımcıların, eğitim programının uygulanması sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu eğitim programındaki ses, görüntü kaydı, fotoğraf vs. yöntemlerle kayıtlanmasına, arşivlenmesine, ağın web sitesi ve sosyal medya sayfalarında paylaşılmasına, proje raporları ekinde ilgili birim ve kuruluşlara gönderilmesine, çalışma sonuçlarının medya ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmasına onay vermeleri beklenecektir.

Bu program Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Kapasite Geliştirme Derneği’ne aittir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

İŞ DÜNYASINDA İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

İnsan Hakları Eğitimi Ağı, günümüz koşullarında toplumsal hayat ve haklar alanında rolü giderek büyüyen iş dünyasında insan hakları farkındalığının ve duyarlılığının artırılması ve özel sektörün insan hakları eğitimine açık hale gelmesi için çaba gösteren sivil toplum örgütleri üyelerinin, aktivistlerin, emek ve meslek örgütleri üyelerinin bu alanda daha donanımlı bir şekilde çalışabilmesine ve faaliyetler düzenlemesine yardımcı olmak amacıyla 26-27-29-30 Ocak 2021 tarihlerinde İş Dünyasında İnsan Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi adı altında bir online eğitim programı düzenleyecektir.

İnsan Hakları Eğitimi Ağı (İHEA) insan hakları eğitimi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve akademik toplulukların, Türkiye’de insan hakları eğitiminin bir insan hakkı olarak benimsenmesi, bu alanın güçlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla birlikte çalışması, etkinlikler ve araştırmalar yapması, işbirliğini sürekli kılması için oluşturulmuş bir sivil toplum ağıdır. Eylül 2013’de kurulan Ağ, son bir yıldır, Kapasite Geliştirme Derneği (KAGED) ve İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) kolaylaştırıcılığında, şu üyelerle çalışmalarına devam etmektedir: Eğitim Reformu Girişimi (ERG), İnsan Hakları Derneği (İHD), İHD İnsan Hakları Akademisi, İnsan Hakları Okulu (İHO), İnsan Hakları Ortak Platformu, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), KAMER Vakfı, KAOS GL Derneği, Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), Mülkiyeliler Birliği İnsan Hakları Merkezi, Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM), Tarih Vakfı, Uçan Süpürge Derneği ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi.

İş Dünyasında İnsan Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi hangi konuları kapsayacak?

İş Dünyasında İnsan Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi dört modülden oluşmaktadır. Modüllerin konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • İş Dünyası ve İnsan Hakları İlişkisinin Tarihsel Arka Planı ve Gelişimi (BM Düzenlemeleri)
 • İş Dünyası ve İnsan Hakları İçin Uluslararası Düzenlemeler (ILO ve OECD Düzenlemeleri)
 • Türkiye’de İş Dünyası ve İnsan Hakları (Ulusal Düzenlemeler)
 • İş Dünyasında İnsan Hakları Faaliyetleri ve İnsan Hakları Eğitimi

Yukarıdaki eğitim modüllerinin hangi kolaylaştırıcılar tarafından, ne zaman sunulacağına ilişkin bilgi seçilen katılımcılara eğitimden önce ayrıca gönderilecektir.

İş Dünyasında İnsan Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi Programı Nerede, Ne Zaman, Ne Kadar Sürecek?

Eğitimler, Covid 19 pandemisinin dayattığı zorunluluklar dikkate alınarak online ve Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim programının 26 Ocak-27 Ocak-29 Ocak ve 30 Ocak günlerinde 4 akşam oturumu (20.00-21.30) şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Programa katılım, bu tür eğitimlerin niteliği ve etkileşimli gerçekleştirme hedefi doğrultusunda 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Bu eğitim programına kimler katılabilir?

İnsan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve aktivistler; iş ve çalışma hayatı, toplumsal cinsiyet, çevre ve kent hakları gibi konularda çalışan sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve aktivistler; sendikacılar ve meslek odalarının üyelerinin yanı sıra bu alanda bilgisini geliştirmenin yararlı olacağına inanan herkes bu eğitim programına katılabilir.

Katılımcıların belirlenmesinde gözetilecek ölçütler nelerdir?

 • Katılımcıların seçiminde yaş, alanda deneyim, cinsiyet/cinsel yönelim/cinsiyet kimliği dağılımı ve farklı iş alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri üyeleri ve aktivistlerin ihtiyaçları arasında denge kurulmasına önem verilecektir.
 • Katılımcı seçiminde adayların insan hakları alanında asgari bir bilgi temeline sahip olması ve istekliliği belirleyici ölçütler olacaktır.

Eğitim süresince katılımcılardan beklentiler nelerdir?

 • İş Dünyasında İnsan Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi Programının amacına ulaşabilmesi bakımından, eğitimler boyunca bilgisayarın karşısında bulunmanızı ve kameranızı kapatmamanızı talep ediyoruz. Eğitimler, tarafımızca bundan sonraki eğitimlerimizin nitelik ve etkililiğini artırabilmek için inceleme ve veri toplama amacıyla kayıt altına alınacaktır. Buna karşın katılımcıların eğitim sırasında herhangi bir görüntü ve ses kaydı alması yasaktır. Kameranın açık tutulmasına yönelik getirilen koşul, katılımcıların eğitime odaklanılmasını kolaylaştırma amaçlıdır.
 • Eğitim programına kabul edilenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Buna karşın katılımcılardan programa tam ve aktif katılım beklenmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru Formu

Bu formu doldurarak başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 24 Ocak 2021

Programa kabul edilen adaylara 25 Ocak 2021 günü öğleden sonra programa kabul bildiriminde bulunulacaktır. Diğer başvurucular için ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ayrıntılı eğitim programı, başvurusu kabul edilen katılımcılara ayrıca e-posta adresleri üzerinden gönderilecektir. Bu nedenle programa katılmayı düşünen adayların başvuru formunda güncel iletişim bilgilerini vermeleri önemlidir.

Başvuru formunu doldurarak gönderen, ancak programa kabul edilmeyen adayların formlarında verdikleri kişisel bilgiler en geç 26 Ocak 2021 tarihinde imha edilecektir. Programa kabul edilenlerin başvuru formlarında belirttikleri kişisel veriler ise programın bitmesini izleyen iki gün içinde imha edilecektir.

Katılımcıların, eğitim programının uygulanması sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu eğitim programındaki ses, görüntü kaydı, fotoğraf vs. yöntemlerle kayıtlanmasına, arşivlenmesine, ağın web sitesi ve sosyal medya sayfalarında paylaşılmasına, proje raporları ekinde ilgili birim ve kuruluşlara gönderilmesine, çalışma sonuçlarının medya ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmasına onay vermeleri beklenecektir.

Bu program Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Kapasite Geliştirme Derneği’ne aittir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

CEZASIZLIKLA MÜCADELE OKULU

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı, ağır insan hakları ihlallerine karşı alanda çalışan avukatların daha donanımlı ve etkili bir şekilde mücadele edebilmesine yardımcı olmak amacıyla 29-31 Ocak 2021 tarihleri arasında Cezasızlıkla Mücadele Okulu adı altında bir online eğitim programı düzenleyecektir.

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı, geçmişte işlenen ağır insan hakları ve insanlığa karşı suçların ortaya çıkarılması konusunda çalışmalar yapan İHD, TESEV, Adalet, Hakikat ve Hafıza Merkezi, Diyarbakır Barosu, Batman Barosu, Şırnak Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch, Adli Tıp Uzmanları Derneği, AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi tarafından 2013 yılında oluşturulmuştur. CMG 2013-2016 yılları arasında konuyla ilgili mahkemelerin izlenmesi, dava takipleri, davaların kamuoyuna duyurulması, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Şikâyet Hakkı’nın etkin kullanımı için üçüncü taraf raporlarının hazırlanması, yasal değişiklikler için baskı yapılması gibi çalışmalar gerçekleştirmiştir. Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı halen cezasızlık alanında çalışmalar yapan insan hakları örgütleri, baroların insan hakları merkezleri ile bireysel avukatlardan oluşmaktadır.

Cezasızlıkla mücadele eğitimimiz hangi konuları kapsayacak?

Cezasızlıkla mücadele eğitimimiz on bir eğitim modülünden oluşuyor. Modüllerin konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Cezasızlık kavramını uluslararası ceza hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi üzerinden anlamak
 • Ağır insan hakları ihlalleri kavramı ve uluslararası ceza hukuku ile insancıl hukuku ile ilişkisi
 • Cezasızlık ve devletin genel yükümlülükleri
 • Cezasızlık ve etkili başvuru yolu hakkı
 • Cezasızlık ve ihlal mağdurlarının giderim hakkı
 • Ağır insan hakları ihlallerini soruşturma yükümlülüğü
 • Ağır insan hakları ihlali fail(ler)ini yargılama ve cezalandırma yükümlülüğü
 • Yargılama ve cezalandırma yükümlülüğüne özgü ceza usul sorunları
 • Hakikat Hakkı
 • Türkiye’nin cezasızlık sorununun tarihsel seyri ve simgesel dava örnekleri
 • Türkiye’nin ceza adaleti sisteminde cezasızlık kültürünü besleyen yapısal sorunları anlamak

Yukarıdaki eğitim modüllerinin hangi kolaylaştırıcılar tarafından ne zaman sunulacağına ilişkin bilgi seçilen katılımcılara eğitimden önce ayrıca gönderilecektir.

Bu eğitim programına kimler katılabilir?

İnsan hakları alanında çalışan ya da ceza hukuku ağırlıklı çalışmakla birlikte insan hakları hukuku bilgisini geliştirmenin mesleki gelişimine katkısı olacağına inanan asgari iki yıllık avukatlık deneyimine sahip ve halen aktif avukatlık yapan adaylar programa kabul edilecektir.

Cezasızlıkla Mücadele Eğitimi Nerede, Ne Zaman, Ne Kadar Sürecek?

Eğitimler, Covid 19 pandemisinin dayattığı zorunluluklar dikkate alınarak online ve Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim programının 29-31 Ocak 2021 tarihleri arasında 3 gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Programa katılım, bu tür eğitimlerin niteliği ve etkileşimli gerçekleştirme hedefi doğrultusunda 25 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Katılımcıların belirlenmesinde gözetilecek ölçütler neler?

 • Katılımcıların seçiminde, yaş, mesleki deneyim, cinsiyet/cinsel yönelim/cinsiyet kimliği dağılımı ve ülkenin değişik bölgelerinde alanda çalışan avukatların ihtiyaçları arasında denge kurulmasına önem verilecektir. Özellikle kadınlar, LGBTİ+, çocuklar, Romanlar, engelliler gibi kırılgan gruplarla çalışıyorsanız, lütfen başvurunuzda bunu özellikle belirtiniz.
 • Katılımcı seçiminde adayların insan hakları alanında asgari bir bilgi temeline sahip, alanda çalışma iradesi, adanmışlık ve istekliliği belirleyici ölçütlerden birisi olacaktır.
 • Katılımcı seçimi yukarıdaki ölçütleri de dikkate alarak ayrımcılık içermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.

Eğitim süresince katılımcılardan beklentilerimiz?

 • Cezasızlıkla Mücadele Eğitimimi Programı’nın amacına ulaşabilmesi bakımından, eğitimler boyunca bilgisayarın karşısında bulunmanızı ve kameranızı kapatmamanızı talep ediyoruz. Eğitimler, tarafımızca bundan sonraki eğitimlerimizin nitelik ve etkililiğini artırabilmek için inceleme ve veri toplama amacıyla kayıt altına alınacaktır. Buna karşın katılımcıların eğitim sırasında herhangi bir görüntü ve ses kaydı alması yasaktır. Kameranın açık tutulmasına yönelik getirilen koşul, katılımcıların eğitime odaklanılmasını kolaylaştırma amaçlıdır.
 • Eğitim programına kabul edilenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Buna karşın katılımcılardan programa tam ve aktif katılım beklenmektedir.
 • Eğitim programının sonunda, 11 eğitim modülünden en az 9’una katılanlara katılım belgesi belirttikleri adreslerine gönderilecektir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru formlarına buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru Formu

Bu formu doldurarak başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 22 Ocak 2021’dir. Programa kabul edilen adaylara 25 Ocak 2021 tarihinde programa kabul bildiriminde bulunulacaktır. Diğer başvurucular için ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ayrıntılı eğitim programı, başvurusu kabul edilen katılımcılara ayrıca e-posta adresleri üzerinden gönderilecektir. Bu nedenle programa katılmayı düşünen adayların başvuru formunda güncel iletişim bilgilerini vermeleri önemlidir.

Başvuru formunu dolduran ancak programa kabul edilmeyen adayların formlarında verdikleri kişisel bilgiler en geç 26 Ocak 2021 tarihinde imha edilecektir. Programa kabul edilenlerin ise başvuru formlarında belirttikleri kişisel veriler program sonunda katılım belgelerinin postalanmasını izleyen iki gün içinde imha edilecektir.

Buna karşın katıldıkları eğitim programının uygulanması sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu eğitim programındaki ses, görüntü kaydı, fotoğraf vs yöntemlerle kayıtlanmasına, arşivlenmesine, ağın web sitesi ve sosyal medya sayfalarında paylaşılmasına, proje raporları ekinde ilgili birim ve kuruluşlara gönderilmesine, çalışma sonuçlarının medya ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmasına onay vermeleri beklenecektir. Programa kabul edilen adaylara eğitim programına başlamadan önce tarafımızdan UYAP pdf formatında gönderilecek KVKK uyarınca onay ve eğitim programına düzenli ve aktif katılım taahhüdü belgesini e-imza ile imzalayıp belirtilen e-posta hesabına göndermeleri beklenecektir.

Bu program Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Kapasite Geliştirme Derneği’ne aittir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

BU KANUN VETO EDİLMELİDİR!

Bu kanun veto edilmelidir!

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Anayasaya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır başlığıyla yaptığımız 22 Aralık 2020 tarihli ortak açıklamada ve değerlendirmemizde (bkz. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifine Dair Değerlendirme) bu teklifin yasalaşması halinde ortaya çıkacak problemleri ve endişelerimizi kapsamlı bir metin ile dile getirmiş, başta TBMM’deki Adalet ve Kalkınma Partisi dahil  siyasi parti temsilcileri ile görüşmelerde bulunmuştuk.  Bunun yanı sıra 650 STK imzası ile tüm milletvekillerine itirazlarımızı sosyal medya üzerinden iletmiştik. Ne yazık ki, bütün bu gayretlerimize rağmen yasa teklifi özüne dokunulmadan yapılan küçük birkaç değişiklikle TBMM Genel Kurulunda çoğunlukla kabul edildi.

Bu yasaya gerekçe olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını izleyen Mali Eylem Görev Gücü’nün 2019 tavsiyeleri ileri sürülmektedir. Ancak sözü edilen tavsiyeler, 7 ana başlıktan (*) meydana gelmesine rağmen, bu başlıklardan sadece bir tanesi ele alınmıştır. İran’la ilgili BMGK kararlarını  uygulamak için yasal dayanağın olmaması, Uygulamadaki gecikmeler, Varlıkların sınırlı kapsamı gibi tavsiyeler dikkate alınmamış, keza Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (NPO) ile ilgili olarak saptanan, “(I) Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerin (KAGÖ) riskini periyodik olarak gözden geçirmek, (ii)KAGÖ’lere erişim ve rehberlik yapmak için spesifik prosedürlerin eksikliği, (iii)Terörün Finansmanının istismarını önlemeye yönelik en iyi uygulamaları geliştirmek için KAGÖ’lerle birlikte çalışmak, (iv)KAGÖ’lere uygulanan denetim, Terörün Finansmanına  odaklanmamakta ve esas olarak dolandırıcılığı ve kötü yönetimi önlemeyi amaçlamaktadır” gibi eksiklikler dikkate alınmamış, dikkate alınan tek eksiklik de  yanlış değerlendirilmiştir.  Birleşmiş Milletlerin ilgili kurumu bu Kanuna rağmen tespit ettikleri eksikliklerle ilgili tavsiyelerine devam edecektir.

Sonuç Olarak,

 • Kanunun amacı ve ismi ile hiçbir ilgisi olmadığı halde yapılan değişikliklerde, mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve bu belirsiz suçlar nedeniyle hakkında kovuşturma açılan yöneticiler nedeniyle bir derneğin yönetimine el koyulmasının yolu açılmış olacaktır ki, bu da İçişleri Bakanlığı’na dernekler üzerinde siyasi bir vesayet sağlayacaktır.
 • Kanunda İçişleri Bakanı’na haklarında kovuşturma açılan dernek yöneticilerinin adeta birer İçişleri Bakanlığı personeli gibi ele alınarak görevden uzaklaştırılması, dernek faaliyetlerinin durdurulması ve derneğin yönetimine el konulması yetkileri verilmiştir.
 • Dolayısıyla, Türkiye’nin bir uluslararası kurumun tavsiyelerini yerine getiriyorum diyerek, aslında Türkiye’de zaten oldukça problemli olan özgürlük alanlarını daraltması, durumu daha da sorunlu hale getirilmiş olacaktır.
 • 650 sivil toplum örgütünün açıklamalarının yanı sıra, pek çok sivil toplum kuruluşunun medyada yer alan ve destek gören endişelerini ve hassasiyetlerini dikkate almayan, bu Kanun kesinleştiği takdirde yukarıda özetle sıraladığımız ve bugünden öngöremeyeceğimiz pek çok sıkıntılara da neden olacağı bellidir.
 • Herhangi bir metnin Meclisten geçerek kanun haline getirilmiş olması, onun meşruiyetini kabul etmemiz anlamına gelmez. Geçmişte meşruiyeti tartışılan pek çok kanun ve uygulama olduğu gibi bugün de bu tartışmalara bir yenisi eklenmiştir.
 • Dernek ve Yardım Toplama Kanunu dahil 7 temel kanunda değişiklik öngören 43 maddelik kanun, fiilen bir torba kanundur ve başta Anayasa olmak üzere bağlı olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve edinilmiş müktesep haklarımıza aykırıdır.
 • Umuyoruz ve diliyoruz ki, temel hak ve özgürlüklerin geleceğini karartan bu kanun kesinleşmeden Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM ye iade edilerek, Mali Eylem Görev Gücü’nün 6 numaralı “hükümetleri, terörizmin ve kara para aklamanın finansmanını önlemek için çalışırken insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı duymaya ve masum üçüncü kişilerin haklarını tanımaya” dair çağrısına uygun bir kanun haline dönüştürülür.
 • Bizler, ortaya çıkacak yeni problemler konusundaki hassasiyetlerimizi sürdürmeye, demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak muhtemel mağduriyet ve hukuksuzlukların önlenmesi için mücadeleye devam etmekte kararlıyız. 28.12.2020

 

 • Eşit Haklar İçin İzleme Derneği- Hak İnisiyatifi Derneği- İnsan Hakları Derneği- İnsan Hakları Gündemi Derneği- Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi -Yurttaşlık Derneği

(*) Mali Eylem Görev Gücü(FATF) Türkiye Değerlendirmesi, 2019 Raporu, Teknik Uyumluluk Özet Tablosu

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ ANAYASAYA VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRIDIR!

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

Anayasaya ve Örgütlenme Özgürlüğüne Aykırıdır!

Ortak Açıklama

22 Aralık 2020

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilen ve 6 kanunda değişiklik öngören 43 maddelik “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”, başta Anayasa olmak üzere bağlı olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve edinilmiş müktesep haklara aykırıdır.

Teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve İçişleri Bakanlığının dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içermektedir.

Teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, çocuk hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri,  spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacak, bu konuda açılacak idari davalar yıllarca süreceği için pratikte “hızlı kapatma” prosedürü yaratılmış olacaktır.

Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak ekte kapsamlı olarak temel itiraz sebeplerini belirttiğimiz tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddelerin geri çekilmesini, sosyal tarafların görüşleri alınmadan bu tarz tekliflerin yapılmamasını talep ediyoruz.

İmza vermek için: https://siviltoplumsusturulamaz.org/

İnsan Hakları Derneği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Hak İnisiyatifi Derneği
Yurttaşlık Derneği
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifine Dair Değerlendirme

BILL FOR THE PREVENTION OF THE FINANCING OF THE PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION

Violates the Constitution and the Freedom of Association!

Joint Statement

22 December 2020

The 43-article “Bill for the Prevention of the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction”, deliberated at the Justice Committee of the Grand National Assembly of Turkey [GNAT]; referred to the GNAT Plenary; and foreseeing amendments to 6 laws, is in violation of notably the constitution, the international human rights conventions to which we adhere as well as the vested rights acquired thereof.

In spite of the fact that it has nothing to do with its aim and title, the bill severely restricts the aid collection activities of the existing associations and foundations as well as the freedom of association through amendments introduced in the laws on Aid Collection and on Associations, and it comprises new provisions, which would establish Interior Ministry’s political tutelage over associations.

Should the bill be adopted into a law as it stands, associations and foundations working in the field of women’s rights, refugee rights, children’s rights, and LGBTI+ rights, and notably human rights associations; various associations of law, associations pursuing social advocacy as well as those using funding resources for social relief, denizens’ associations, sports clubs, associations and foundations of different faith groups, will all face the risk of being closed down pursuant to a single signature, and an “expedited closure” procedure will have been created in practice since the administrative lawsuits to be filed thereof will last for years.   

As the civil society organizations with their signatures hereunder, we demand that the articles in the bill, which relate to associations, foundations and aid collection, be withdrawn due to the reasons we have comprehensively explained enclosed, and that such bills be not drawn up without receiving the views of social partners.

To sign: https://siviltoplumsusturulamaz.org/

Human Rights Association (İHD)
Human Rights Foundation of Turkey (TİHV)
Human Rights Agenda Association (İHGD)
Rights Initiative Association (HİD)
Citizens Assembly (YD)
Association for Monitoring Equal Rights (ESHİD)
Amnesty International Turkey

Assessment