Örnek Resim

İHOP

1241 HABERLER 0 YORUMLAR

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

0
İkinci Dünya Savaşı sonrası bloklar arası tırmanan Soğuk savaş, 1970'li yıllarda yerini nispi bir yumuşamaya bırakmıştır. Bu dönemde Helsinki’de, 15 Ocak 1973 tarihinde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı düzenlenmiş ve nihai metninin 1 Ağustos...

Avrupa Konseyi

0
Merkezi Strasbourg’da (Fransa) bulunan Avrupa Konseyi’ne 47 devlet üyedir. Türkiye’nin ilk üyelerinden biri olduğu (09.08.1949) Avrupa Konseyi, insan hakları alanında en önemli Avrupa sözleşmesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasını denetleyen Avrupa İnsan Hakları...

Birleşmiş Milletler

0
BM'de İnsan Haklarının Korunması ve Yaygınlaştırılmasına ilişkin Mekanizmalar Birleşmiş Milletler insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılması sistemi, BM Şartı altında oluşturulan organlar ve İnsan Hakları Sözleşmeleri altında oluşturulan organlardan oluşur. Birleşmiş Milletler Bilgi Kitapçıkları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları...

Türkiye’de İnsan Hakları Mekanizmaları

0
Türkiye İnsan Hakları Kurulu "İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak" amacını taşıyan Türkiye İnsan Hakları Kurulunun teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin yasa 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanının...

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

0
Uluslararası Af Örgütü insan hakları için kampanyalar yürüten dünya çapında bir harekettir. Tüm hükümetlerden, siyasi ideolojilerden, ekonomik çıkarlardan ve dinlerden bağımsızdır. Çalışmaları titiz araştırmalara ve uluslararası topluluğun kabul ettiği standartlara bağlıdır. Örgüt ihlal vakaları...

İnsan Hakları Derneği

0
İnsan Hakları Derneği, 98 insan hakları savunucusu tarafından 17 Temmuz 1986 tarihinde kuruldu. Kurucular, derneğin kuruluş amacını Tüzük'te; "Derneğin tek ve belirli amacı, 'insan hak ve özgürlükleri' konusunda çalışmalar yapmaktır." şeklinde açıkladılar. Dernek amacını...

Helsinki Yurttaşlar Derneği Çalışma Alanları

0
Çalışma Alanları hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir. Diyalog, çözüm üretme ve...

İHOP Sekreteryası

0
İHOP Sekreteryası üye örgütlerle şubeleri arasında karşılıklı bilgi paylaşımı ve geri bildirim sağlayarak, İHOP’un hedeflerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunma işlevini yürütür. Profesyonel olarak görev yapan kişilerden oluşan Sekreterya, Yürütme Kurulu’na bağlı olarak çalışır ve Yürütme Kurulu...

İHOP’un Karar Alma ve Uygulama Mekanizması

0
İHOP’un karar alma mekanizması, tam üye örgütlerin yönetim kurulları tarafından belirlenen ikişer kişinin oluşturduğu İHOP Yürütme Kurulu’dur. İHOP Yürütme Kurulu, olanaklar çerçevesinde yılda en az on kez bir araya gelerek yürütme kurulu toplantısı yapar....

301. Madde'ye İlişkin Yasa Teklifi

0
İnsan Hakları Ortak Platformu, Barış Girişimi ile birlikte hazırladığı 301. maddeye ilişkin yasa teklifi önerisini ve toplanan imzaları önümüzdeki hafta içinde TBMM Başkanı Bülent Arınç’a sunacaktır. Hazırlanan yasa teklifi aşağıdaki gibidir. İnsan Hakları Ortak Platformu, Barış...