Birleşmiş Milletler

BM’de İnsan Haklarının Korunması ve Yaygınlaştırılmasına ilişkin Mekanizmalar

Birleşmiş Milletler insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılması sistemi, BM Şartı altında oluşturulan organlar ve İnsan Hakları Sözleşmeleri altında oluşturulan organlardan oluşur.

Birleşmiş Milletler Bilgi Kitapçıkları

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği çeşitli insan hakları konuları hakkında bilgi veren ve Birleşmiş Milletler mekanizmaları, yapıları ve süreçlerini aktaran bir kitapçık serisi yayımlamıştır. Bu serinin amacı, okuyucuların temel insan hakları konuları ve insan haklarını korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş yapılara ilişkin olarak bilgilenmesini sağlamaktır. İnsan Hakları Ortak Platformu, çeşitli insan hakları konularıyla ilgilenen insan hakları savunucularının yararlanabilmesi için bu seriyi çevirmekte ve ücretsiz olarak internet sitesinde paylaşıma açmaktadır.

İlgili sayfaya burayı tıklayarak erişebilirsiniz.

BM Şartı altında oluşturulan organlar:

BM Sözleşmeleri ve ilgili organlar:

Sözleşme organı: Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Onay Durumu: Türkiye onayladı.
Bilgi kitapçığı: Tıklayınız.

Sözleşme organı: İnsan Hakları Komitesi
Onay Durumu: Türkiye onayladı.
Bilgi kitapçığı: …

Sözleşme organı: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Onay Durumu: Türkiye onayladı.
Bilgi kitapçığı: …

Sözleşme organı: Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (KAKK)
Onay Durumu: Türkiye onayladı.
Bilgi kitapçığı: Tıklayınız.

Sözleşme organı: İşkenceye Karşı Komite (İKK)
Onay Durumu: Türkiye onayladı.
Bilgi kitapçığı: Tıklayınız.

Sözleşme organı: Çocuk Hakları Komitesi
Onay Durumu: Türkiye onayladı.
Bilgi kitapçığı: …

Sözleşme organı: Göçmen İşçiler Komitesi
Onay Durumu: Türkiye onayladı.
Bilgi kitapçığı: …

Sözleşme organı: Zorla Kaybedilme Komitesi
Onay Durumu: Türkiye imzalamadı.
Bilgi kitapçığı: …

Sözleşme organı: Engelli Hakları Komitesi
Onay Durumu: Türkiye onayladı.
Bilgi kitapçığı: …

İHOP tarafından çevirisi yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararları:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 60.Oturum: “60/147. Ağır Uluslararası İnsan Hakları Hukuku İhlalleri ve Ciddi Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlalleri Mağdurlarının Çözüm ve Tazminat Hakkına Dair Temel Prensipler ve Kurallar” başlıklı üçüncü komite raporu (21 Mart 2006)

İHOP tarafından çevirisi yapılan BM Özel Raportör ziyaretleri raporlar:

BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü François Crépeau’nun Türkiye Ziyareti Raporu (25–29 Haziran 2012)

BM Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Christof Heyns’in Türkiye Ziyareti Raporu (26-30 Kasım 2012)

BM Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü Türkiye Ziyareti (10-14 Ekim 2011)

BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Yakın Ertürk’ün Türkiye Ziyareti Raporu (22-31 M
ayıs 2006)

BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Martin Scheinin’in Türkiye Ziyareti Raporu (16-23 Şubat 2006)

BM Eğitim Hakkı Özel Raportörü Katarina Tomasevski’nin Türkiye Ziyareti Raporu (3-10 Şubat 2002)

BM Din ve Vicdan Özgürlüğü Özel Raportörü Türkiye Ziyaret Raporu (30 Kasım – 9 Aralık 2000)