Örnek Resim

İHOP

1227 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Uluslararası Af Örgütü insan hakları için kampanyalar yürüten dünya çapında bir harekettir. Tüm hükümetlerden, siyasi ideolojilerden, ekonomik çıkarlardan ve dinlerden bağımsızdır. Çalışmaları titiz araştırmalara ve uluslararası topluluğun kabul ettiği standartlara bağlıdır. Örgüt ihlal vakaları...

İnsan Hakları Derneği

İnsan Hakları Derneği, 98 insan hakları savunucusu tarafından 17 Temmuz 1986 tarihinde kuruldu. Kurucular, derneğin kuruluş amacını Tüzük'te; "Derneğin tek ve belirli amacı, 'insan hak ve özgürlükleri' konusunda çalışmalar yapmaktır." şeklinde açıkladılar. Dernek amacını...

Helsinki Yurttaşlar Derneği Çalışma Alanları

Çalışma Alanları hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir. Diyalog, çözüm üretme ve...

İHOP Sekreteryası

İHOP Sekreteryası üye örgütlerle şubeleri arasında karşılıklı bilgi paylaşımı ve geri bildirim sağlayarak, İHOP’un hedeflerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunma işlevini yürütür. Profesyonel olarak görev yapan kişilerden oluşan Sekreterya, Yürütme Kurulu’na bağlı olarak çalışır ve Yürütme Kurulu...

İHOP’un Karar Alma ve Uygulama Mekanizması

İHOP’un karar alma mekanizması, tam üye örgütlerin yönetim kurulları tarafından belirlenen ikişer kişinin oluşturduğu İHOP Yürütme Kurulu’dur. İHOP Yürütme Kurulu, olanaklar çerçevesinde yılda en az on kez bir araya gelerek yürütme kurulu toplantısı yapar....

301. Madde'ye İlişkin Yasa Teklifi

İnsan Hakları Ortak Platformu, Barış Girişimi ile birlikte hazırladığı 301. maddeye ilişkin yasa teklifi önerisini ve toplanan imzaları önümüzdeki hafta içinde TBMM Başkanı Bülent Arınç’a sunacaktır. Hazırlanan yasa teklifi aşağıdaki gibidir. İnsan Hakları Ortak Platformu, Barış...

Endişeliyiz!

Radikal Gazetesi'nde 10 Haziran 2007 tarihinde İnsan Hakları Ortak Platformu üyesi örgütler tarafından yayımlanan makaleyi okumak için tıklayınız. Endişeliyiz! Bugün artık 1999-2004 döneminden farklı olarak, demokrasinin geliştirilmesinden, insan haklarının tam olarak korunmasından ve özgürlüklerin genişletilmesinden söz edilmiyor. Yasa...