Türkiye’de İnsan Hakları Mekanizmaları

Türkiye İnsan Hakları Kurulu

“İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak” amacını taşıyan Türkiye İnsan Hakları Kurulunun teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin yasa 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanının  2 üye, Bakanlar Kurulunun 7 üye, YÖK’ün 1 üye ve Türkiye Barolar Birliğinin seçtiği 1 üye ile birlikte toplam 11 üyeden oluşan Kurul üyeleri 24 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantıda Dr. Hikmet Tülen’i Kurul Başkanı olarak seçti.

Kurul üyeleri:

Doç.Dr. Abdurrahmen Eren, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Fatma Benli, Serbest Avukat

Dr. Hikmet Tülen, Anayasa Mahkmesi Raportörü

Yrd.Doç.Dr. Levent Korkut, Öğretim Üyesi

Ömer Cihad Vardan, İşadamı

Selamet İlday, Onursal Yargıtay Üyesi

Prof.Dr. Serap yazıcı, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yılmaz Ensaroğlu, SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü

Prof.Dr. Nihat Bulut, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

İrfan Güven, Avukat