İzlem Vicdani Ret Özel Sayısı: “AİHM’de Tarihi Karar”

Merhaba,

İnsan Hakları Ortak Platformunun (İHOP) elektronik haber bülteni İzlem, vicdani ret konusunda özel bir sayı yapma ihtiyacı duydu. Bizi bu konuda özel bir sayı yapmaya yönelten neden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin şimdiye dek sessiz durduğu bir konuda adım atması ve yeni bir içtihat yaratarak askerlik hizmetini bağlı bulundukları din nedeniyle reddeden kişilerin artık zorla askere gönderilmesinin önünü kesmesi oldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vicdani ret bağlamında verdiği Bayatyan – Ermenistan davası kararı İHOP tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Elimizdeki özel sayıda bu kararın özetini yer almaktadır (kararın bütününe buradan ulaşabilirsiniz). Ayrıca Mahkemenin eski üyelerinden Rıza Türmen’in, akademik çalışmalarında vicdani ret konusunu ele almış akademisyenlerden  Ertuğrul Cenk Gürcan’ın  kararla ilgili görüşlerine de özel sayımızda yer verdik. Yüksek lisans çalışmalarını vicdani ret üzerinden yapan Dilan Mızrak ise vicdani ret kavramının kapsamını bize anlattı.

Av. Hüsnü Öndül Türkiye’de vicdani reddini açıklayan kişilerle ilgili işletilen hukuki süreçlere; özellikle de  TCK 318. maddeye değindi. Türkiye’de vicdani ret hakkını kullanan ve bu nedenle işkence, özgürlüğünden yoksun bırakılma dahil olmak üzere ağır mağduriyetler yaşamış olan ve halen yaşamakta olan bazı vicdani retçilerin savunusunu yapan Avukat Senem Doğanoğlu’nun da görüşlerini yine özel sayımızda okuyabilirsiniz.

Ankara Üniv. SBF İnsan Hakları Merkezi’nden Yrd. Doç.Dr Kerem Altıparmak, AİHM’in Bayatyan kararının Türkiye’nin iç hukuku bakımından ne anlama geldiğine ilişkin yorumunu bizden esirgemedi. İzlem’in kendi formatı içinde bu yorumun bütününe yer vermemiz mümkün olmadığı için yorumun yer aldığı bölüme bağlantı oluşturarak okuyucuların erişime açık hale getirdik (bu yorumun tamamına buradan ulaşabilirsiniz).

Türkiye’nin en kısa zamanda vicdani ret hakkını tanımasını ve  şu anda özgürlüğünden yoksun bırakılan Barış Görmez ve İnan Süver’in bir an önce serbest bırakılmasını diliyoruz. Ayrıca bu sayı hazırlanırken Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yapılan, AİHM’in Osman Murat Ülke davasında verdiği kararının Türkiye tarafından uygulanmasına ilişkin son uyarsının da bir an evvel hükümet tarafından yaşama geçirilmesini bekliyoruz.

İyi okumalar dileriz.

Izlem_VicdaniRet

İçindekiler:

AİHM’DEN TARİHİ İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ: VİCDANİ RET ARTIK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA
İzlem

BAKANLAR KOMİTESİ: ARALIK AYINA KADAR DÜZENLEME YAP
İzlem

“VİCDANİ RET, ARTIK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR”
Rıza TÜRMEN

“BU KARARLA ÖNEMLİ BIR TARTIŞMA SONA ERDİ”
Ertugrul Cenk GÜRCAN

VİCDANİ RET KAVRAMINA GENEL BAKIŞ
Dilan MIZRAK

BAYATYAN KARARI VE 318. MADDE
Av. Hüsnü ÖNDÜL

BAYATYAN KARARIYLA TÜRKİYE’NİN İMTİHANI
Av. Senem DOĞANOĞLU

BAYATYAN’IN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: AŞAĞILAYICI MUAMELENİN ALENİLEŞMESİ
Kerem ALTIPARMAK

Sabit bağlantı:

İZLEM VİCDANİ RET ÖZEL SAYISI: “AİHM’de Tarihi Karar” (28 Eylül 2011)
http://ihop.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=476

Bayatyan v. Ermenistan Davası (No. 23459/03)

Bayatyan v. Ermenistan Davası – Yorum: “Bayatyan’ın Görünmeyen Yüzü: Aşağılayıcı Muamelenin Alenileşmesi,” Kerem Altıparmak