Örnek Resim

İnsan Hakları Eğitimi Ortak Çalışma Ağı

İŞ DÜNYASINDA İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

0
İnsan Hakları Eğitimi Ağı, günümüz koşullarında toplumsal hayat ve haklar alanında rolü giderek büyüyen iş dünyasında insan hakları farkındalığının ve duyarlılığının artırılması ve özel sektörün insan hakları eğitimine açık hale gelmesi için çaba gösteren...

İnsan Hakları Eğitimi Ağı

0
İnsan Hakları Eğitimi Ağı (İHEA) insan hakları eğitimi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve çeşitli akademik birimlerin, Türkiye’de insan hakları eğitiminin bir insan hakkı olarak benimsenmesi, bu alanın güçlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla birlikte...

Engelli Kadın Derneği (EN-KAD)

0
Engelli Kadın Derneği, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde engelli kadınlara yapılan vurgudan hareketle engelli kadınların sorunları üzerine, birlikte düşünüp, çözüm üreterek harekete geçmek amacıyla Eylül 2011’de kurulmuştur. Dernek, kurulduğundan beri yürüttüğü toplumsal cinsiyet,...

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)

0
ÇOÇA, Türkiye’de çocuk haklarının yaşama geçmesi amacıyla 20 Kasım 2007’den beri çalışıyor ve çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin (STÇM) çatısı altında Bu amaca yönelik çalışmalarını, çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile...

Başak Kültür ve Sanat Vakfı

0
Başak Kültür ve Sanat Vakfı, 2002 yılından bu yana Ataşehir’de çocuk ve gençlerle sanatsal, kültürel ve eğitsel çalışmalar yapmaktadır. Hedef kitlesi yoksul, yoksun ve dar gelirli aile çocukları ve dezavantajlı çocuklar, gençler ve genç...

19. Milli Eğitim Şurası Kararlarının İnsan Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi

0
Milli Eğitim Bakanlığı’nın en üst danışma kurulu niteliğindeki Milli Eğitim Şurası,  2-6 Aralık 2014 tarihleri arasında on dokuzuncu defa toplandı. Hak temelli sivil toplum örgütleri, zaten hem süreci hem de alınan kararları kendilerince değerlendireceklerdir....

2014 Yaz Okulu: Cezasızlık ve İnsan Hakları

0
İnsan Hakları Ortak Platformu ve Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi 2007 yılından bu yana Türkiye’nin temel insan hakları sorunlarına mercek tutan ve ele alınan konularda alanın deneyimi ile akademinin birikimini bir araya getirmeyi kolaylaştıracak...