İŞ DÜNYASINDA İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

İnsan Hakları Eğitimi Ağı, günümüz koşullarında toplumsal hayat ve haklar alanında rolü giderek büyüyen iş dünyasında insan hakları farkındalığının ve duyarlılığının artırılması ve özel sektörün insan hakları eğitimine açık hale gelmesi için çaba gösteren sivil toplum örgütleri üyelerinin, aktivistlerin, emek ve meslek örgütleri üyelerinin bu alanda daha donanımlı bir şekilde çalışabilmesine ve faaliyetler düzenlemesine yardımcı olmak amacıyla 26-27-29-30 Ocak 2021 tarihlerinde İş Dünyasında İnsan Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi adı altında bir online eğitim programı düzenleyecektir.

İnsan Hakları Eğitimi Ağı (İHEA) insan hakları eğitimi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve akademik toplulukların, Türkiye’de insan hakları eğitiminin bir insan hakkı olarak benimsenmesi, bu alanın güçlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla birlikte çalışması, etkinlikler ve araştırmalar yapması, işbirliğini sürekli kılması için oluşturulmuş bir sivil toplum ağıdır. Eylül 2013’de kurulan Ağ, son bir yıldır, Kapasite Geliştirme Derneği (KAGED) ve İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) kolaylaştırıcılığında, şu üyelerle çalışmalarına devam etmektedir: Eğitim Reformu Girişimi (ERG), İnsan Hakları Derneği (İHD), İHD İnsan Hakları Akademisi, İnsan Hakları Okulu (İHO), İnsan Hakları Ortak Platformu, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), KAMER Vakfı, KAOS GL Derneği, Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), Mülkiyeliler Birliği İnsan Hakları Merkezi, Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM), Tarih Vakfı, Uçan Süpürge Derneği ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi.

İş Dünyasında İnsan Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi hangi konuları kapsayacak?

İş Dünyasında İnsan Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi dört modülden oluşmaktadır. Modüllerin konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • İş Dünyası ve İnsan Hakları İlişkisinin Tarihsel Arka Planı ve Gelişimi (BM Düzenlemeleri)
  • İş Dünyası ve İnsan Hakları İçin Uluslararası Düzenlemeler (ILO ve OECD Düzenlemeleri)
  • Türkiye’de İş Dünyası ve İnsan Hakları (Ulusal Düzenlemeler)
  • İş Dünyasında İnsan Hakları Faaliyetleri ve İnsan Hakları Eğitimi

Yukarıdaki eğitim modüllerinin hangi kolaylaştırıcılar tarafından, ne zaman sunulacağına ilişkin bilgi seçilen katılımcılara eğitimden önce ayrıca gönderilecektir.

İş Dünyasında İnsan Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi Programı Nerede, Ne Zaman, Ne Kadar Sürecek?

Eğitimler, Covid 19 pandemisinin dayattığı zorunluluklar dikkate alınarak online ve Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim programının 26 Ocak-27 Ocak-29 Ocak ve 30 Ocak günlerinde 4 akşam oturumu (20.00-21.30) şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Programa katılım, bu tür eğitimlerin niteliği ve etkileşimli gerçekleştirme hedefi doğrultusunda 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Bu eğitim programına kimler katılabilir?

İnsan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve aktivistler; iş ve çalışma hayatı, toplumsal cinsiyet, çevre ve kent hakları gibi konularda çalışan sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve aktivistler; sendikacılar ve meslek odalarının üyelerinin yanı sıra bu alanda bilgisini geliştirmenin yararlı olacağına inanan herkes bu eğitim programına katılabilir.

Katılımcıların belirlenmesinde gözetilecek ölçütler nelerdir?

  • Katılımcıların seçiminde yaş, alanda deneyim, cinsiyet/cinsel yönelim/cinsiyet kimliği dağılımı ve farklı iş alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri üyeleri ve aktivistlerin ihtiyaçları arasında denge kurulmasına önem verilecektir.
  • Katılımcı seçiminde adayların insan hakları alanında asgari bir bilgi temeline sahip olması ve istekliliği belirleyici ölçütler olacaktır.

Eğitim süresince katılımcılardan beklentiler nelerdir?

  • İş Dünyasında İnsan Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi Programının amacına ulaşabilmesi bakımından, eğitimler boyunca bilgisayarın karşısında bulunmanızı ve kameranızı kapatmamanızı talep ediyoruz. Eğitimler, tarafımızca bundan sonraki eğitimlerimizin nitelik ve etkililiğini artırabilmek için inceleme ve veri toplama amacıyla kayıt altına alınacaktır. Buna karşın katılımcıların eğitim sırasında herhangi bir görüntü ve ses kaydı alması yasaktır. Kameranın açık tutulmasına yönelik getirilen koşul, katılımcıların eğitime odaklanılmasını kolaylaştırma amaçlıdır.
  • Eğitim programına kabul edilenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Buna karşın katılımcılardan programa tam ve aktif katılım beklenmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru Formu

Bu formu doldurarak başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 24 Ocak 2021

Programa kabul edilen adaylara 25 Ocak 2021 günü öğleden sonra programa kabul bildiriminde bulunulacaktır. Diğer başvurucular için ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ayrıntılı eğitim programı, başvurusu kabul edilen katılımcılara ayrıca e-posta adresleri üzerinden gönderilecektir. Bu nedenle programa katılmayı düşünen adayların başvuru formunda güncel iletişim bilgilerini vermeleri önemlidir.

Başvuru formunu doldurarak gönderen, ancak programa kabul edilmeyen adayların formlarında verdikleri kişisel bilgiler en geç 26 Ocak 2021 tarihinde imha edilecektir. Programa kabul edilenlerin başvuru formlarında belirttikleri kişisel veriler ise programın bitmesini izleyen iki gün içinde imha edilecektir.

Katılımcıların, eğitim programının uygulanması sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu eğitim programındaki ses, görüntü kaydı, fotoğraf vs. yöntemlerle kayıtlanmasına, arşivlenmesine, ağın web sitesi ve sosyal medya sayfalarında paylaşılmasına, proje raporları ekinde ilgili birim ve kuruluşlara gönderilmesine, çalışma sonuçlarının medya ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmasına onay vermeleri beklenecektir.

Bu program Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Kapasite Geliştirme Derneği’ne aittir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.