Başak Kültür ve Sanat Vakfı

Başak Kültür ve Sanat Vakfı, 2002 yılından bu yana Ataşehir’de çocuk ve gençlerle sanatsal, kültürel ve eğitsel çalışmalar yapmaktadır. Hedef kitlesi yoksul, yoksun ve dar gelirli aile çocukları ve dezavantajlı çocuklar, gençler ve genç kadınlardır (özellikle eğitimden kopmuş, sokağa düşme riski olan, sokakta çalışan, suça itilmiş ya da suça bulaşma riski olan çocuklar/gençler, zorunlu göç mağduru kadınlar). Vakıf, bu grupların mevcut sorunlarını tespit etmek, görünür kılmak ve çözüm üretmek, çözüm kanallarını açmak için alan araştırmaları yapar ve elde ettiğimiz veriler ışığında çocuk, genç ve kadınların adil bir toplumda yaşama hakkından doğan fırsat eşitliğine dönük faaliyetler tasarlar.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı, “Sanatın insana, yaşadığı sorunların üstesinden gelme gücünü kazandırdığı” yaklaşımından hareketle kendi bünyesinde psiko-sosyal çalışmaların yanı sıra, sanatın dönüştürücü, çoğaltıcı işlevini yerine getireceği umudu ve hedefiyle eğitsel, kültürel, sanatsal ve rehabilitasyona dönük müzik, yaratıcı drama, tiyatro, resim, seramik, pandomim, halk dansları ve sanatsal çalışmalar gibi temel faaliyetleri sürdürmektedir

www.basaksanatvakfi.org.tr