Örnek Resim

Birleşmiş Milletler

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin 18 Haziran Tarihli Açıklaması

0
Pillay, Türkiye Hükümeti ve sivil toplumunu gerilimi azaltmak için acil olarak harekete geçmeye çağırıyor CENEVRE (18 Haziran 2013) – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, Salı günü Türk Hükümeti’nin İstanbul’daki Gezi Parkı’ndaki gelişmelere...

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Açıklaması

0
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Türkiye’den Gezi Parkı protestocularına aşırı güç kullanımı iddialarını araştırmasını istedi   BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Basın Sözcüsü Cécile Pouilly, bugün düzenlenen (4 Haziran) basın toplantısında, Türkiye’de yaşanan...

Zorla Kaybedilme Komitesi

0
Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme(doc, 149 KB)20 Aralık 2006 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 7 Şubat 2007 tarihinde imzaya açılan sözleşme, 23 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girdi. 19...

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

0
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinin imzacı ülkeler tarafından uygulanmasını izleyen bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. Bu Komite ECOSOC’un  1985/17, 28 Mayıs 1985 Kararı ile Sözleşmenin IV....

Göçmen İşçiler Üzerine Komite (CMW)

0
Bütün Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunması Komitesi, Bütün Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunması Üzerine Uluslararası Sözleşmenin üye devletlerce uygulanmasını izleyen bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. Sözleşmenin en yeni organı olan...

Çocuk Hakları Komitesi (CRC)

0
Çocuk Hakları Komitesi (CRC) Çocuk Hakları Sözleşmesinin üye devletlerce uygulanmasını izleyen bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. Komite aynı zamanda silahlı çatışmalara çocukların alınması ve çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi üzerine iki Tercihli...

İşkenceye Karşı Komite (CAT)

0
İşkenceye Karşı Komite (CAT), İşkencenin ve Gayri İnsani Diğer Küçük Düşürücü Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Sözleşmesinin üye devletlerce uygulanmasını izleyen  bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır.Sözleşmeye üye bütün imzacı ülkeler hakların nasıl uygulandığına dair düzenli...

Kadınlara Karşı Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi

0
Genellikle kadınlar için uluslararası haklar bildirgesi olarak anılan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) BM Genel Kurulu tarafından 1979 yılında kabul edildi. Bir başlangıç ve 30 maddeden oluşan bu Sözleşme kadınlara yönelik...

İnsan Hakları Komitesi

0
İnsan Hakları Komitesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin imzacı ülkeler tarafından uygulanmasını izleyen bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. Sözleşmeyi imzalayan bütün ülkeler hakların nasıl uygulandığına dair düzenli raporlarını Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleşmeye...

İnsan Hakları Komisyonu (İHK)

0
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Ekonomik ve Sosyal Konseyin (ECOSOC) 16 Şubat 1946 tarih ve 5 (I) sayılı kararıyla kurulmuştur. Komisyon, son toplantısını 27 Mart 2006 tarihinde yapmıştır. Komisyonun çalışmaları, 2006 yılında kurulan İnsan...