Çocuk Hakları Komitesi (CRC)

Çocuk Hakları Komitesi (CRC) Çocuk Hakları Sözleşmesinin üye devletlerce uygulanmasını izleyen bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. Komite aynı zamanda silahlı çatışmalara çocukların alınması ve çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi üzerine iki Tercihli Protokolün uygulanmasını da izler.

Sözleşmeye üye bütün imzacı ülkeler hakların nasıl uygulandığına dair düzenli raporlarını Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleşmeye taraf olduktan iki yıl sonra başlangıç raporunu ve bundan sonrada her beş yılda bir raporlarını sunmak zorundadırlar. Komite her raporu inceler ve ilgili üye devlete kaygılarını ve tavsiyelerini “nihai izlenimler” şeklinde dile getirir.

Komite, iki Seçmeli Protokolü imzalamış olan ülkeler tarafından sunulması zorunlu olan ek raporları da gözden geçirir. Bireysel başvuruları almaya yetkili başka diğer komitelere çocuk haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle başvurabilmesine rağmen bu Komite bireysel şikâyetlere bakamaz.

Komite Cenevre’de yılda üç defa toplanır ve bu toplantılar bütün üyelerin katıldığı bir toplantı şeklinde (plenary, üç haftalık) ve bir haftalık oturum-öncesi (pre-sessional) çalışma gurundan oluşur. Komite da biriken rapor sayı ve yükünü azaltmak için 2006 da “istisnai ve geçici bir tedbir olarak” her biri 9 üyeden oluşan iki paralel dairede raporları inceleyecektir.  Komite, tematik konular üzerine genel yorumlar olarak da bilinen insan hakları kurallarının içeriğinin yorumlanmasını yayınlar ve genel tartışmalar için özel günler organize eder.

Çocuk Hakları Sözleşmesi STÖ Grubunun sivil toplum örgütleri için hazırladığı Çocuk Hakları Komitesi Genel Tartışma Günleri Bilgi Notuna erişmek için tıklayınız.

Genel Yorumlar:

Çocuk Hakları Komitesi’nin Genel Yorumları Uluslararası Çocuk Merkezi (www.icc.org.tr) tarafından çevrilmiştir.

Üç ayrı kitap olarak yayımlanan Genel Yorumlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Genel Yorumlar (2001-2006)

Genel Yorumlar (2006-2008)

Genel Yorumlar (2008-2011)