Zorla Kaybedilme Komitesi

Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
(doc, 149 KB)
20 Aralık 2006 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 7 Şubat 2007 tarihinde imzaya açılan sözleşme, 23 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girdi. 19 Nisan 2011 itibariyle 88 devletin imzaladığı, 25 devletin taraf olduğu sözleşmeyi Türkiye henüz imzalamadı.
Sözleşmenin İngilizcesine buradan ulaşabilirsiniz.

BM Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunması Bildirgesi
(pdf, 145 KB)
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 18 Aralık 1992 tarih ve 47/133 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

BM Gözaltında Zorla veya Gönülsüz Kayıplar Çalışma Grubu Genel Görüşleri

1. Gözaltında Kayıplarla ilgili Gerçeğe Ulaşma Hakkı üzerine Genel Görüş
(doc, 104 KB)
(İngilizcesi için tıklayınız.)

2. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak gözaltında kayıplar Genel Görüş
(doc, 82 KB)
(İngilizcesi için tıklayınız.)

3. Gözaltında Kaybın Tanımıyla İlgili Genel Görüş
(doc, 85 KB)
(İngilizcesi için tıklayınız.)

4. Süreklik Taşıyan bir Suç Olarak Gözaltında Kayıplarla ilgili Genel Görüş
(doc, 80 KB)
(İngilizcesi için tıklayınız.)