İnsan Hakları Komisyonu (İHK)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Ekonomik ve Sosyal Konseyin (ECOSOC) 16 Şubat 1946 tarih ve 5 (I) sayılı kararıyla kurulmuştur. Komisyon, son toplantısını 27 Mart 2006 tarihinde yapmıştır. Komisyonun çalışmaları, 2006 yılında kurulan İnsan Hakları Konseyi tarafından sürdürülmektedir.

(İHOP tarafından çevrisi yapılan İnsan Hakları Komisyonu belgeleri, sitenin İnsan Hakları Konseyi bölümünde yayımlanmaktadır.)