BM Irk Ayrımcılığına Karşı Komite Türkiye Raporunu Kasım 2015'de Görüşmeye Başlayacak

2009 yılında yapılan ilk periyodik incelemenin ardından BM Irk Ayrımcılığına Karşı Komitesi Türkiye’ye ilişkin ikinci periyodik incelemesini 28 Kasım – 11 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenleyeceği 88. Oturumunda gerçekleştirecek. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması BM Sözleşmesini onaylayan Devletlerin Irk Ayrımcılığına Karşı Komite’ye her iki yılda bir rapor verme yükümlülüğü olmasına karşın Türkiye, ilk raporunu Sözleşmeyi onayladıktan 6 yıl sonra 2009 yılında, ikinci raporunu da 4 yıl sonra 10 Şubat 2014 tarihinde verdi. İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından Türkçeye tercümesi yapılan rapor, 17 Nisan 2014 tarihinde BM Irka Ayrımcılığına Karşı Komite’nin web sitesinde yayınlandı.
Komite, Hükümet Dışı Kuruluşlarının Bilgisine de başvuracak
Komite 3 Ağustos 2010 tarihinde (77. Oturum) hükümet-dışı kuruluşlarla, hükümet-dışı kuruluşların sürece katılmasının yollarını ve araçlarının görüşüldüğü  bir toplantı düzenledi ve bu toplantının ardından, Taraf Devletlerin raporlarının görüşülmeye başlamasından hemen önce ulusal ve uluslararası hükümet dışı kuruluşların görüşlerini dinleme kararı almıştı. Bu karar uyarınca Türkiye raporu görüşülmeden önce alternatif/gölge rapor hazırlayan hükümet dışı kuruluşlar raporlarını sözlü olarak da Cenevre’de (İsviçre) Komite ile paylaşabilecekler.
Komite, Hükümet-dışı kuruluşların suncağı alternatif/gölge raporların spesifik, güvenilir ve olabildiğince nesnel olmasını, Taraf Devletin raporunda kullanılan sistematiğe uyumlu olmasını tavsiye ediyor. Yerel, ulusal ve uluslararası hükümet dışı kuruluşların tek tek rapor hazırlamasından ziyade mümkün olduğunca koalisyon oluşturarak rapor sunmayı teşvik ediyor.
Bu sürece katılmak isteyen Hükümet-dışı kuruluşların raporlarını İngilizce hazırlamaları ve 2 Kasım 2015 tarihinden önce elektronik kopya olarak ve Komite üyelerine dağıtılmak üzere de 20 basılı kopyayı posta yoluyla aşağıdaki adreslere göndermeleri gerekiyor.
Komite sekreteryasının e-posta adresi:
cerd@ohchr.org
Komite sekreteryasının posta adresi:
CERD Secretariat
8-14 Avenue de la Paix
CH 1211 Geneva 10
Switzerland
Komite’nin Hükümet Dışı Kuruluşlar için hazırladığı bilgi notu için tıklayınız.