Örnek Resim

İHOP Yayınları

İnsan Hakları Ulusal Kurumları: Farklı Coğrafyalar, Başka Deneyimler

İnsan Hakları Ortak Platformu'nun ulusal insan hakları kurumları programı çerçevesinde yayınladığı "İnsan Hakları Ulusal Kurumları: Farklı Coğrafyalar, Başka Deneyimler" araştırması Veysel Eşsiz tarafından hazırlandı. Araştırma raporu, dünya genelinde on ülkede bulunan insan hakları ulusal...

Çocuk Adaletine İlişkin Uluslararası Standartlar

Çocuklar İçin Adalet Girişimi, uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Çocuk adaleti alanındaki iki önemli belgenin Türkçe çevirilerine aşağıda yer verilmiştir. Birleşmiş  Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması  Hakkında Asgarî Standart Kurallar (Beijing Kuralları) Çocuk Suçluluğunun...

BM Çocuk Hakları Komitesi’ne sunulan STK Gölge Raporu

14 Eylül - 2 Ekim 2009 tarihlerinde toplanacak olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Çocukların Silahlı Çatışmaya Katılımına Dair Seçmeli Protokolü çerçevesinde Türkiye'nin sunduğu taraf devlet raporunu değerlendirecek. Bu toplantı ve...

IHOP Diyalog Dergisi Yayınlandı!

İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından iki aylık olarak yayınlanan Diyalog Dergisi'nin ilk sayısı olan Mayıs-Haziran sayısı basılı ve dijital olarak yayınlandı. Dergiye erişmek için tıklayınız.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi ve Türkiye

Türkiye gecikmiş iki raporuyla birlikte üçüncü taraf devlet raporunu 12 Kasım 2007'de BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'ne iletmiştir. Bu rapor da dahil olmak üzere, "Türkiye'ye Sorulan Sorular ve Resmi Yanıtları", "Komite'nin Nihai Gözlem...

“Dökümantasyon Nedir?” ve “İzleme Nedir?” HURIDOCS Kitapçıkları Türkçe’de!

İnsan hakları alanında çalışan kurum ve kuruluşların özellikle teknik kapasitelerini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren ve uluslararası bir insan hakları ağı olan HURIDOCS'un ürettiği "İnsan Hakları ve Dökümantasyon Dizisi'nin" ilk iki cildi İnsan Hakları Ortak...

Yeni Yayın: İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır

Dr. Yaman Akdeniz ve Dr. Kerem Altıparmak tarafından hazırlanan İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır "Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İşkin Eleştirel Bir Değerlendirme" adlı kitap yayımlandı. İnternet sitemiz üzerinden kitabın İngilizce ve Türkçe...

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin Genel Yorumları Güncellendi!

İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından düzenli olarak çevrilen Birleşmiş Milletler insan hakları belgeleri serisi içerisinde Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin Sosyal Güvenlik konulu 4 Şubat 2008 tarihli genel yorumu Türkçe'ye çevrilmiştir....

Birleşmiş Milletler Bilgi Kitapçıklarından Biri Daha Türkçe’de

İnsan Hakları Ortak Platformu Birleşmiş Milletler Bilgi Kitapçıkları serisinden No:16 - Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Bilgi Kitapçığı başlıklı kitapçığı Türkçe'ye çevirdi. İlgili belgeye ücretsiz olarak erişmek için tıklayınız.

IHOP Temmuz E-bülteni Yayımlandı!

İnsan Hakları Ortak Platformu aylık e- bulteni teknik sorunlar nedeniyle bu ay gecikmeli olarak yayımlandı.  Temmuz ayı e-bulteni için tıklayınız.