Örnek Resim

Kitaplar

İHOP'tan iki yeni yayın: AIHM Kararlarının Infazı ve Kararların Uygulanmasının İzlenmesi

0
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İnfazı Yargılama işleminin amacı uygulamada bir işlevinin olmasıdır: “Bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı kendi başına bir amaç teşkil etmez: bu kararlar gelecek için bir değişim vaadi, hak ve...

İHOP'tan yeni yayın: Türkiye'de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi

0
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) eşgüdümünde, Ankara Çocuk Hakları Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve Hollanda Kraliyet Büyükelçiliğinin mali desteğiyle 1 Aralık 2010 – 31 Mart 2012 tarihleri...

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Mağdur Hakları El Kitabı

0
“Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Mağdur Hakları El Kitabı”, Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu tarafından, Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi kurucu statüsü olan Roma Statüsü’ne taraf olması amacıyla yürütülmekte olan kampanya faaliyetleri kapsamında yayımlanmıştır. Bu el kitabı,...

Sitemizdeki Yayınlar

0
İnsan Hakları Ortak Platformu internet sitesinde bulunan çeviriler ve İHOP yayınlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. A. Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Mekanizmaları B. Çocuk Adalet Sistemi C. Ayrımcılığın Önlenmesi D. Avrupa Konseyi E. Avrupa Birliği F. İHOP Süreli Yayınları G. İnsan Hakları...

İnsan Hakları Ulusal Kurumları: Farklı Coğrafyalar, Başka Deneyimler

0
İnsan Hakları Ortak Platformu'nun ulusal insan hakları kurumları programı çerçevesinde yayınladığı "İnsan Hakları Ulusal Kurumları: Farklı Coğrafyalar, Başka Deneyimler" araştırması Veysel Eşsiz tarafından hazırlandı. Araştırma raporu, dünya genelinde on ülkede bulunan insan hakları ulusal...

Yeni Yayın: İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır

0
Dr. Yaman Akdeniz ve Dr. Kerem Altıparmak tarafından hazırlanan İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır "Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İşkin Eleştirel Bir Değerlendirme" adlı kitap yayımlandı. İnternet sitemiz üzerinden kitabın İngilizce ve Türkçe...