İHOP'tan iki yeni yayın: AIHM Kararlarının Infazı ve Kararların Uygulanmasının İzlenmesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İnfazı

Yargılama işleminin amacı uygulamada bir işlevinin olmasıdır: “Bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı kendi başına bir amaç teşkil etmez: bu kararlar gelecek için bir değişim vaadi, hak ve özgürlüklerin fiilî olarak var olmasını sağlaması gereken bir sürecin başlangıcıdırlar”. Mahkemenin kendisinin de doğrulama olanağı bulduğu üzere, bir mahkemeye erişim hakkı “bir sözleşmeci devletin yargı sistemi, kesin ve bağlayıcı olan bir mahkeme kararının taraflardan birinin aleyhine olacak şekilde işlevsiz kalmasına yol açıyorsa görünürde kalacaktır.

Elisabeth Lambert Abdelgawad tarafından yazılan ve Avrupa Konseyi Yayın Dairesi tarafından 2008 yılında 2. basımı yapılan çalışma, İnan Sevinç tarafından Türkçeye çevrildi ve İHOP tarafından kitap olarak basıldı. Çalışmanın pdf kopyasını aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İnfazı (pdf, 485KB)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: STK’lar için Bir El Kitabı

Avrupa Konseyi üye devletlerinde insan haklarının koruması ve geliştirilmesi alanında çalışan bir (STK) Sivil Toplum Kuruluşu musunuz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kampanya, lobicilik ve kamuoyunu insan hakları alanında bilgilendirme çalışmalarınızda size yararlı olabileceğini dikkate alıyor musunuz?

Bu el kitabı, insan hakları kararlarının uygulanmasının STK’lar tarafından neden izlenmesi gerektiği konusunda temel bilgiler içermekte ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması sürecinin nasıl işlediği, ve STK’ların Mahkemenin kararlarının uygulanması için Avrupa insan hakları sistemini nasıl kullanabileceği hakkında pratik bilgiler vermektedir.

2011 yılı Mayıs ayında Başak Çalı ve Nicola Bruch tarafından hazırlanan ve İHOP tarafından Türkçeye çevrilen El Kitabını pdf kopyasını aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: STK’lar için Bir El Kitabı (pdf, 627KB)

Daha ayrıntılı bilgi için: AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi web sitesi