Örnek Resim

İHOP

1239 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

İşkenceye Karşı Komite (CAT)

İşkenceye Karşı Komite (CAT), İşkencenin ve Gayri İnsani Diğer Küçük Düşürücü Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Sözleşmesinin üye devletlerce uygulanmasını izleyen  bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır.Sözleşmeye üye bütün imzacı ülkeler hakların nasıl uygulandığına dair düzenli...

Kadınlara Karşı Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi

Genellikle kadınlar için uluslararası haklar bildirgesi olarak anılan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) BM Genel Kurulu tarafından 1979 yılında kabul edildi. Bir başlangıç ve 30 maddeden oluşan bu Sözleşme kadınlara yönelik...

İnsan Hakları Komitesi

İnsan Hakları Komitesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin imzacı ülkeler tarafından uygulanmasını izleyen bağımsız uzmanlardan oluşan bir organdır. Sözleşmeyi imzalayan bütün ülkeler hakların nasıl uygulandığına dair düzenli raporlarını Komiteye sunmakla yükümlüdürler. Devletler Sözleşmeye...

İHOP Üyeleri

İnsan Hakları Ortak Platformunun üyeleri Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesidir.

Mısır: Sınır cinayetlerini durdurun

Uluslararası Af Örgütü, Mısırlı yetkilileri, güvenlik güçlerinin İsrail ile koordineli bir şekilde sınırı gözleme görevlerini yerine getirmedikleri için uyarıyor. Örgüt, Mısırlı yetkililerin, silahsız göçmenlere, mültecilere, sığınacak yer arayan insanlara karşı aşırı güç kullanımına karşı...

Adil Yargılanma Hakkı En Temel İnsan Haklarından Biridir

Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı çıkarılan Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in Türkiye’ye yapacağı ziyaret, yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan Darfur iç çatışmaları, sebepleri, muhtemel sorumluları ve sorumluların nasıl yargılanacağı...

Sorunların demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi esastır.

Hukukun üstünlüğünü kabul etmiş demokratik bir devlette, sorunların demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi esastır. Kesin zorunluluk nedeniyle silahlı güç kullanılması halinde de, hukuk sınırları içerisinde hareket edilmesi, uygulamaların başta yargı organları olmak üzere, basının...

Jonathan Sugden Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Türkiye masası sorumlusu Jonathan Sugden bugün Bingöl’de Karlıova Jandarma Komutanlığı’ndan görüşme talebinde bulunmasının ardından gözaltına alınmış ve akşam Malatya üzerinden İstanbul’a gönderilerek sınır dışı edileceği kendisine tebliğ edilmiştir. İnsan Hakları...

Silahlar Sussun!, Artık İnsanlar Öldürülmesin

Tüm dünyada barışa duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla hissedildiği bir dönemden geçiyoruz. Kalıcı ve gerçek bir BARIÞ'ın tesis edilmesi, herkesin eşit ve özgürce yaşayabileceği adil bir dünya özlemi ile mümkün olabilir. İnsan haklarının...

Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yetkisini Tanımalıdır!

Bireysel insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi yolunda son yüzyılda önemli gelişmeler kaydedilmekle birlikte, özellikle hukuken ya da fiilen iktidar kullanan devlet ve devlet dışı güçlerin kontrolünde gelişen toplu insan hakları ihlallerine yönelik...