Örnek Resim

Kaynaklar

Sitemizdeki Yayınlar

0
İnsan Hakları Ortak Platformu internet sitesinde bulunan çeviriler ve İHOP yayınlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. A. Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Mekanizmaları B. Çocuk Adalet Sistemi C. Ayrımcılığın Önlenmesi D. Avrupa Konseyi E. Avrupa Birliği F. İHOP Süreli Yayınları G. İnsan Hakları...

Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne İlişkin İsteğe Bağlı Protokol Açık Uçlu Çalışma...

0
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne ilişkin isteğe bağlı protokol Açık Uçlu Çalışma Grubunun beşinci oturumu, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Ek Protokolü'nün nihai taslağının kabul edilmesi bakımından önem kazanmaktadır. Bu oturumun...

İzlem: İnsan Hakları İzleme Bülteni Yayında!

0
İnsan hakları ve hak temelli örgütlerin en önemli rollerinden birisi devletin insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmekle görevli yasama, yürütme ve yargı organlarını izlemek, bunlarla ilgili bilgi toplamak, eylem ve kararlarının normlara uygunluğunu denetlemektir.İnsan Hakları...

“İnsan Hakları İçin Diyalog Dergisi”nin 3. sayısı yayımlandı.

0
İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından yayımlanan “İnsan Hakları İçin Diyalog Dergisi”nin 3. sayısı yayımlandı. Bu sayının Dosya konusu: Cezasızlık. Derginin basılı kopyasının size ulaştırılması için sitemizin iletişim bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Derginin tüm sayılarının dijital versiyonlarına sitemiz üzerinden...

Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması

0
İnsan Hakları Ortak Platformu Ayrımcılığın Önlenmesi çalışmaları kapsamında sürdürülen Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması'nın ilk aşamasının sonuç raporu “I. Aşama: İçerik Analizi Sonuçları ve Başlıklarda Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Araştırılması” alt başlığı ile yayınlanmıştır. Ankara Üniversitesi İletişim...

İnsan Hakları İçin Diyalog Dergisi'nin 2. Sayısı Yayımlandı!

0
İHOP tarafından yayımlanan “İnsan Hakları İçin Diyalog Dergisi”nin 2. sayısı çıktı. Derginin basılı kopyasının size ulaştırılması için sitemizin iletişim bölümündeki formu doldurabilirsiniz.Derginin tüm sayılarının dijital versiyonlarına sitemiz üzerinden ulaşmak için ilgili sayının üzerine tıklamanız...

İnsan Hakları Ulusal Kurumları: Farklı Coğrafyalar, Başka Deneyimler

0
İnsan Hakları Ortak Platformu'nun ulusal insan hakları kurumları programı çerçevesinde yayınladığı "İnsan Hakları Ulusal Kurumları: Farklı Coğrafyalar, Başka Deneyimler" araştırması Veysel Eşsiz tarafından hazırlandı. Araştırma raporu, dünya genelinde on ülkede bulunan insan hakları ulusal...

Çocuk Adaletine İlişkin Uluslararası Standartlar

0
Çocuklar İçin Adalet Girişimi, uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Çocuk adaleti alanındaki iki önemli belgenin Türkçe çevirilerine aşağıda yer verilmiştir. Birleşmiş  Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması  Hakkında Asgarî Standart Kurallar (Beijing Kuralları) Çocuk Suçluluğunun...

BM Çocuk Hakları Komitesi’ne sunulan STK Gölge Raporu

0
14 Eylül - 2 Ekim 2009 tarihlerinde toplanacak olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Çocukların Silahlı Çatışmaya Katılımına Dair Seçmeli Protokolü çerçevesinde Türkiye'nin sunduğu taraf devlet raporunu değerlendirecek. Bu toplantı ve...

IHOP Diyalog Dergisi Yayınlandı!

0
İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından iki aylık olarak yayınlanan Diyalog Dergisi'nin ilk sayısı olan Mayıs-Haziran sayısı basılı ve dijital olarak yayınlandı. Dergiye erişmek için tıklayınız.