BM Çocuk Hakları Komitesi’ne sunulan STK Gölge Raporu

14 Eylül – 2 Ekim 2009 tarihlerinde toplanacak olan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Çocukların Silahlı Çatışmaya Katılımına Dair Seçmeli Protokolü çerçevesinde Türkiye’nin sunduğu taraf devlet raporunu değerlendirecek. Bu toplantı ve öncesindeki inceleme süreçlerinde değerlendirilmek üzere Çocuklar İçin Adalet Girişimi tarafından bir STK Gölge Raporu sunulmuştur. Rapor içerisinde yer alan hususlar Komite tarafından değerlendirilmeye alınmış ve Türkiye’ye yönelik olarak sorulan sorularda kendine yer bulmuştur.
Rapora erişmek için tıklayınız.