Örnek Resim

ihop

85 HABERLER 0 YORUMLAR

Adalete Erişim Çalışmaları

0
- Kadınların Adalete Etkin Erişimi İçin Baroların Kadın Komisyonlarının Güçlendirilmesi İnsan Hakları Derneği tarafından şiddete uğrayan kadınların adalet sistemi içinde uğradıkları ikinci mağduriyeti ortaya çıkaran bir çalışmadan hareketle, İHOP özellikle baroların kadın hakları konusundaki...

Birleşmiş Milletler

0
İkinci Dünya Savaşı’nın galiplerinin kurduğu Birleşmiş Milletler (BM), 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek ve uluslararası barış ve güvenliği korumak iddiasındadır. Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası...

Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu

0
Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu’nun temelleri, 2003 yılında İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu’nun 18-21 Eylül 2003 tarihleri arasında, Ankara’da ortaklaşa düzenledikleri ve güney ve Doğu Akdeniz ülkelerinde insan...

İnsan Hakları Eğitimi Ağı

0
İnsan Hakları Eğitimi Ağı (İHEA) insan hakları eğitimi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve çeşitli akademik birimlerin, Türkiye’de insan hakları eğitiminin bir insan hakkı olarak benimsenmesi, bu alanın güçlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla birlikte...

Mülteci Hakları Koordinasyonu

0
Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK), insan hakları ve mülteci hakları alanında çalışma yürüten 5 sivil toplum örgütünün mültecilerin insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak politika oluşturma ve savunuculuk yapmak üzere oluşturduğu bir...

CEZASIZLIKLA MÜCADELEDE GÜÇBİRLİĞİ AĞI

0
Cezasızlıkla Mücadele Güçbirliği Ağı (CMG); geçmişte işlenen ağır insan hakları ve insanlığa karşı suçların ortaya çıkarılması konusunda çalışmalar yapan İHD, TESEV, Adalet, Hakikat ve Hafıza Merkezi, Diyarbakır Barosu, Batman Barosu, Şırnak Barosu, Türkiye İnsan...

İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Güçlendirilmesi Çalışmaları

0
  - Paylaşma Toplantıları: “Gündemimiz” İHOP insan hakları hareketi ile tematik alanlarda çalışan örgütler arasında paylaşım sağlama, ortak kesişme noktalarını belirgin hale getirme amacıyla Gündemimiz adıyla bir dizi buluşma gerçekleştirmiştir. Bu buluşmalardan ilki 19 Nisan 2008...

Mülteci Hakları

0
İnsan Hakları Ortak Platformu mülteci hakları alanında, üyesi olan ve bu konuda çalışma yürüten örgütlerden oluşan Mülteci Hakları Koalisyonunu destekleyerek, bu konuda insan hakları hareketinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. - Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK) İHOP kurucu örgütlerinin...

İfade Özgürlüğü Çalışmaları

0
  - Düşünce Özgürlüğü Kampanyası İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından 30 Ekim-31 Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen Düşünce Özgürlüğü Kampanyası yasama ve yürütme organlarının ifade özgürlüğü üzerindeki yasal kısıtlamaları ortadan kaldıracak bir reform programı oluşturmak...
AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

Ayrımcılıkla Mücadele Çalışmaları

0
İnsan Hakları Ortak Platformu ayrımcılıkla mücadele alanında stratejiler geliştirilmesine olanak sağlayarak insan hakları örgütlerinin bu konuda müdahale becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir. - Ayrımcılığın Stratejik Haritalandırılması 2010 yılında gerçekleştirilen bu çalışma İHOP üyeleri Yurttaşlar Derneği ve İnsan...