CEZASIZLIKLA MÜCADELEDE GÜÇBİRLİĞİ AĞI

Cezasızlıkla Mücadele Güçbirliği Ağı (CMG); geçmişte işlenen ağır insan hakları ve insanlığa karşı suçların ortaya çıkarılması konusunda çalışmalar yapan İHD, TESEV, Adalet, Hakikat ve Hafıza Merkezi, Diyarbakır Barosu, Batman Barosu, Şırnak Barosu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yurttaşlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch, Adli Tıp Uzmanları Derneği, AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi tarafından 2013 yılında oluşturulmuştur.

CMG 2013-2016 yılları arasında konuyla ilgili mahkemelerin izlenmesi, dava takipleri, davaların kamuoyuna duyurulması, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Şikayet Hakkı’nın etkin kullanımı için üçüncü taraf raporlarının hazırlanması, yasal değişiklikler için baskı yapılması gibi çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı cezasızlık alanında çalışmalar yapan insan hakları örgütleri, baroların insan hakları merkezleri ile bireysel avukatlardan oluşmaktadır.

Ağın üyeleri alfabetik sıra ile aşağıdaki gibidir:

 • Adli Tıp Uzmanları Derneği

 • Ankara Barosu– İnsan Hakları Merkezi

 • Antalya Barosu– İnsan Hakları Merkezi

 • Diyarbakır Barosu– İnsan Hakları Merkezi

 • Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

 • FİSA Çocuk Hakları Merkezi

 • Hafıza ve Hakikat Merkezi

 • Hak İnisiyatifi Derneği

 • İnsan Hakları Derneği

 • İnsan Hakları Gündemi Derneği

 • İstanbul Barosu – İnsan Hakları Merkezi

 • İzmir Barosu – İnsan Hakları Merkezi

 • Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

 • Türkiye İnsan Hakları Vakfı

 • Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

 • Bireysel Avukatlar/Hukukçular


Vizyon

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği Ağı; cezasızlığın ortadan kalktığı bir Türkiye için çalışmalar yürütür.

Misyon

Cezasızlık ağı, cezasızlık konusunda çalışan örgütleri bir araya getirir; Türkiye’de cezasızlıkla ilgili gündemi takip eder, katkı sunar ve gerektiğinde görünmeyen sorun alanlarını gündemleştirir, etkili çözüm önerileri oluşturur, yaygınlaştırır. Halihazırdaki ulusal ve uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarının amacına uygun ve etkin işleyişini sağlamak için harekete geçer, ilgili tüm öznelerin/aktörlerin harekete geçmesini sağlar. Türkiye’de cezasızlık alanında çalışan özneleri/aktörleri güçlendirir. Cezasızlıkla mücadele önünde bir engel olarak görülen toplumun ve siyasi öznelerin insan haklarına dayalı olmayan algısının dönüşümünü hedefler. Cezasızlık örüntülerini açığa çıkartacak bilgiyi üretir ve etkin politika önermelerinde bulunur.