İfade Özgürlüğü Çalışmaları

 

– Düşünce Özgürlüğü Kampanyası

İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından 30 Ekim-31 Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen Düşünce Özgürlüğü Kampanyası yasama ve yürütme organlarının ifade özgürlüğü üzerindeki yasal kısıtlamaları ortadan kaldıracak bir reform programı oluşturmak üzere harekete geçmesini hedeflemiştir. Kampanya öncelikli olarak TCK’nin 301. maddesinin değiştirilmesine odaklanmış bu konuda yasama ve yürütme organı üzerinde kamuoyu baskısı yaratmaya çalışmıştır. Bu çerçevede ulusal ve yerel düzeyde imza kampanyaları, çalıştay ve konferanslar düzenlemiş video filmler, billboard afiş gibi pek çok görsel malzeme üretilmiştir.

– İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye Uluslararası Konferansı

İHOP, insan hakları ve demokrasi savunucularının Türkiye’de ifade özgürlüğüne ilişkin karşılaştıkları zorlukları tartışmak üzere 30 Kasım – 2 Aralık 2006 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi’nin desteğiyle uluslararası bir konferans düzenlemiştir. Ankara’da gerçekleşen konferansa Türkiye’den çok sayıda insan hakları savunucusu, uzman ve akademisyenin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Medya Özgürlüğü Birimi’nden Arnaud Amouroux, Galway Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Laurent Pech, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü’nden Christoffer Badse, Article 19’dan Sophie Redmond gibi uluslararası uzmanlar da katılmıştır. Konferansta sunulan bildiriler, İletişim Yayınları ortaklığında kitap haline getirilmiştir.

Rapor: Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat ve Yargı Gözlem Raporu

Yasamanın ve yargının ifade özgürlüğüne ilişkin yaklaşımının ne olduğunun tespit edilmesini sağlamak, yargı pratiklerini AİHM içtihatlarına göre analiz ederek öneriler geliştirmek amacıyla “Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat ve Yargı Gözlem Raporu” hazırlanmıştır. Av. Hüsnü Öndül tarafından hazırlanan raporda pek çok yargı kararı AİHM içtihatları temelinde incelenmiştir. Rapor İHOP yayınları arasından yer almaktadır.

– Kitap: İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme

Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak tarafından hazırlanan “İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır/Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme” başlıklı kitap Türkiye’de İnternet’teki içeriğin yasal düzenlenmesi ve sansür konularında durum değerlendirilmesini içermektedir. Çalışmada, İnternet’teki içeriğin yasal düzenlenmesi konusundaki diğer girişimlerin yanı sıra “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve onunla ilintili düzenlemeleri eleştirel açıdan ele alınmaktadır.

– Araştırma: Terörle Mücadele Kıskacında İfade Özgürlüğü Araştırması

2018 yılı Ekim ayında yayımlanacak olan araştırma, Türkiye’de terörle ilgili mevzuatın belirsizliği nedeniyle, ceza mevzuatında çeşitli şekillerde dağılmış hükümlerin, ülkedeki siyasi duruma bağlı olarak keyfi uygulanması yoluyla ifade ve örgütlenme özgürlüğünün sistematik ihlal edilişini göstermeyi ve buna ilişkin öneriler geliştirmeyi hedeflemektedir.