Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Etkili Soruşturması Uluslararası Deneyimler Konferansı

Diyarbakır Barosunun öncülüğünde İnsan Hakları Ortak Platformunun katkısıyla 11-12 Ocak 2014 tarihlerinde Diyarbakır’da “Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Etkili Soruşturulmasında Hukuksal Yöntemler, Delil Toplama, Bulguları Değerlendirmede Dünya Deneyimleri” konulu uluslararası bir konferans düzenlendi.
Arjantin, Peru, Sırbistan, Birleşik Krallık ve ABD’den gelen uzmanlar, deneyimli aktivistler, ile Türkiye’de cezasızlık ile mücadele eden barolar, uzmanlık örgütleri, akademi üyeleri ve insan hakları savunucularının katıldığı konferansta beş ana başlık altında, ağır insan hakları ihlalleri bağlamında özellikle zorla kaybedilme, toplu mezarlar, işkence ve yargısız infazlar ele alınmış, farklı deneyimler incelenmiş ve sonuçlar çıkarıldı.
Konferansta tespit edilen sonuçlar İnsan hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü ve Batman Barosu Başkanı tarafından hazırlanmış ve katılımcılarla paylaşılmıştır.