Romanlara Karşı Nefret Suçları ve Cezasızlık

İnsan Hakları Ortak Platformu’nun Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Hibe programı tarafından desteklenen “Cezasızlıkla Mücadelede Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 21-22 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da   Avrupa Roman Hakları Merkezi ve Roman Gençlik Derneği ile ortaklaşa düzenlenen  “Nefret Suçları ve Romanlar” toplantısına insan hakları örgütleri ve Roman derneklerinden 33 temsilci katıldı.
Inline image 3
İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü Feray Salman, Avrupa Roman Hakları Merkezi Genel Müdürü Dzideriu Gergelyve  Adam Weiss,  İnsan Hakları Gündemi Derneğinden Dr. Günal Kurşun, İnsan Hakları Araştırmaları Derneğinden Selvet Çetin’in sunum yaptığı iki günlük eğitim programında, Türkiye ve Avrupa’da Romanlara karşı işlenen şiddet içerikli nefret suçları ele alındı ve bu suçların cezasız kalmaması için gerekli hukuki araçların mevcudiyeti ele alındı.
Toplantının nihai oturumunda katılımcılar, İHOP Genel Koordinatörünün moderatörlüğünde bir yol haritası üzerinde çalıştılar ve aşağıdaki hususlar üzerinde birlikte çalışma kararı aldılar.

  • Önyargıyla mücadele ve savunuculuk için uzun vadeli bir planlama yapılması
  • Vakaların kayıt altına alınması ve belgelenmesi, sistematik ve yapısal sorunların görünür hale getirilmesi
  • Romanlara Yönelik linç saldırılarının cezasız kalmaması için ortak bir savunuculuk alanının oluşturulması