MÜLTECİ HAKLARI EĞİTİMİ

Mülteci Hakları Koordinasyonu mültecilerin hak ve özgürlüklerinin gelişmesini ve korunmasını güçlendirmek, göç ve iltica alanındaki politikalarda mülteciler yararına dönüşüme katkı vermek amacıyla bu alanda çaba gösteren sivil toplum örgütleri üyelerinin, aktivistlerin, öğrencilerin, emek ve meslek örgütleri üyelerinin ve bireylerin bu alanda daha donanımlı bir şekilde çalışabilmesine ve faaliyetler düzenlemesine yardımcı olmak amacıyla 30-31 Ocak 2021 tarihlerinde Mülteci Hakları Eğitimi adı altında bir online eğitim programı düzenleyecektir.

Mülteci Hakları Koordinasyonu Türkiye’ye sığınan “mülteci” durumunda kişilere Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen yükümlülüklerine uygun bir şekilde koruma sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren insan hakları örgütlerinde oluşmaktadır. Koordinasyon, üye örgütlerin mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar vericiler nezdinde farkındalık oluşturmak, göç ve iltica alanındaki politika oluşturma süreçlerine insan hakları perspektifiyle müdahil olmak amaçlarına yönelik “birlikte hareket etme” iradelerinin fiili bir sonucu olarak, 15 Mart 2010 tarihinde kurulmuştur. 2018 yılında tekrar bir araya gelen koordinasyonun üyeleri şu şekildedir: Göç Araştırmaları Derneği (GAR), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos-GL), Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), Uluslararası Af Örgütü- Türkiye Şubesi (UAÖ), Yurttaşlık Derneği (YD).

Mülteci Hakları Eğitimi hangi konuları kapsayacak?
Mülteci Hakları Eğitimi dört modülden oluşmaktadır. Modüllerin konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Hak Kavramı, İnsan Hakları, Hak Temelli Yaklaşım,
  • Göç Alanıyla İlgili Temel Kuramlar ve Kavramları
  • Ayrımcılığı Anlamak ve Ayrımcılıkla Mücadele
  • Hak Temelli Yaklaşım Açısından Mültecilerin Eşitlik Temelinde Entegrasyonu/Uyumu

Yukarıdaki eğitim modüllerinin hangi kolaylaştırıcılar tarafından, ne zaman sunulacağına ilişkin bilgi seçilen katılımcılara eğitimden önce ayrıca gönderilecektir.

Mülteci Hakları Eğitimi Programı Nerede, Ne Zaman, Ne Kadar Sürecek?

Eğitimler, Covid 19 küresel salgının dayattığı zorunluluklar dikkate alınarak online ve Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim programının 30-31 Ocak 2021 günlerinde  10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Programa katılım, bu tür eğitimlerin niteliği ve etkileşimli gerçekleştirme hedefi doğrultusunda 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Bu eğitim programına kimler katılabilir?

Herkes katılabilir. Özellikle insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve aktivistler; mülteci hakları ve insani yardım alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve aktivistler; öğrenciler, sendikacılar ve meslek odalarının üyeleri ve bu alanda bilgisini geliştirmenin yararlı olacağına inanan herkes bu eğitim programına katılabilir.

Katılımcıların belirlenmesinde gözetilecek ölçütler nelerdir?

  • Katılımcıların seçiminde yaş, alanda deneyim, cinsiyet/cinsel yönelim/cinsiyet kimliği dağılımı ve farklı iş alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri üyeleri ve aktivistlerin ihtiyaçları arasında denge kurulmasına önem verilecektir.
  • Katılımcı seçiminde adayların insan hakları alanında asgari bir bilgi temeline sahip olması ve istekliliği belirleyici ölçütler olacaktır.

Eğitim süresince katılımcılardan beklentiler nelerdir?

  • Mülteci Hakları Eğitimi Programının amacına ulaşabilmesi bakımından, eğitimler boyunca bilgisayarın karşısında bulunmanızı ve kameranızı kapatmamanızı talep ediyoruz. Eğitimler, tarafımızca bundan sonraki eğitimlerimizin nitelik ve etkililiğini artırabilmek için inceleme ve veri toplama amacıyla kayıt altına alınacaktır. Buna karşın katılımcıların eğitim sırasında herhangi bir görüntü ve ses kaydı alması yasaktır. Kameranın açık tutulmasına yönelik getirilen koşul, katılımcıların eğitime odaklanılmasını kolaylaştırma amaçlıdır.
  • Eğitim programına kabul edilenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Buna karşın katılımcılardan programa tam ve aktif katılım beklenmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru Formu

Bu formu doldurarak başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor.

Son başvuru tarihi: 22 Ocak 2021

Programa kabul edilen adaylara 28 Ocak 2021 günü öğleden sonra programa kabul bildiriminde bulunulacaktır. Diğer başvurucular için ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ayrıntılı eğitim programı, başvurusu kabul edilen katılımcılara ayrıca e-posta adresleri üzerinden gönderilecektir. Bu nedenle programa katılmayı düşünen adayların başvuru formunda güncel iletişim bilgilerini vermeleri önemlidir.

Başvuru formunu doldurarak gönderen, ancak programa kabul edilmeyen adayların formlarında verdikleri kişisel bilgiler en geç 26 Ocak 2021 tarihinde imha edilecektir. Programa kabul edilenlerin başvuru formlarında belirttikleri kişisel veriler ise programın bitmesini izleyen iki gün içinde imha edilecektir.

Katılımcıların, eğitim programının uygulanması sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu eğitim programındaki ses, görüntü kaydı, fotoğraf vs. yöntemlerle kayıtlanmasına, arşivlenmesine, ağın web sitesi ve sosyal medya sayfalarında paylaşılmasına, proje raporları ekinde ilgili birim ve kuruluşlara gönderilmesine, çalışma sonuçlarının medya ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmasına onay vermeleri beklenecektir.

Bu program Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Kapasite Geliştirme Derneği’ne aittir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.