Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite (CAT): Önleme Kavramı

 
İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi’nin İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin Seçmeli Protokolü’nde Yer Verilen Önleme Kavramına Yaklaşımı
İşkence ve Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin Seçmeli Protokolü’ne taraf olan devletlerin, işkence, gayriinsanî veya küçültücü muamele veya cezayı “önleme” konusunda yasal yükümlülüğü bulunmaktadır. Seçmeli Protokol’ü onaylamış her devletin taraf olduğu Sözleşme’nin 2. maddesinin 1. Fıkrasına göre “sözleşmeye taraf devlet, yetkisi altındaki ülkelerde işkence olaylarını önlemek için etkili kanuni, idari, adli veya başka tedbirleri alacaktır.” Sözleşme’nin 16. maddesinin 1. fıkrası da bu yükümlülüğü genişletmekte ve “her taraf devlet, yetkisi altındaki her yerde işkence derecesine varmayan diğer zalimane, gayriinsanî veya küçültücü muamele ve ceza gibi fiillerin işlenmesini önlemeyi üstlenecektir…” ibaresine yer vermektedir. BM İşkenceyi Önleme Komitesi’nin 2 Sayılı Genel Yorumu’nda açıklandığı üzere, Sözleşme’nin “2. maddesinin 1. fıkrası, taraf devletlerinden her birine, işkencenin önlenmesini pekiştirecek girişimlerde bulunma yükümlülüğü getirmektedir.
İHOP tarafından çevirisi gerçekleştirilen bu yorumun tamamı ekte yer almaktadır. Önleme Kavramı