Örnek Resim

Avrupa Konseyi

Oya Ataman Grubu 9.2 Bildirimi

0
 PDF formatında indirmek için tıklayınız. OYA ATAMAN GRUBU 9.2 BİLDİRİMİ 23 Ocak 2023 Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi (Turkey Human Rights Litigation Support Project), İfade Özgürlüğü Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Batman Barosu, Bingöl...

Türkiye’de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğüne ilişkin Memorandum

0
6-14 Nisan 2016 ve 27-29 Eylül 2016 tarihlerinde Türkiye'de insan haklarının durumuna ilişkin iki inceleme ziyareti gerçekleştiren Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Nils Muižnieks tarafından hazırlanan "Türkiye'de ifade Özgürlüğü ve Medya Özgürlüğüne İlişkin Memorandum"  15...

Venedik Komisyonu'nun Sulh Ceza Hakimlikleri Hakkında Görüşü

0
Avrupa Konseyi'nin anayasal danışma organı Venedik Komisyonu, Mart 2017'de Türkiye'deki Sulh Ceza Hakimliklerinin görevleri, yetkileri ve işlevi hakkında bir görüş yayımladı. Sulh ceza hakimliklerinin yargı sistemi içerisinde neden olduğu sorunlara ışık tutarak tavsiyelerde bulunan...

Türkiye'de Belediye Başkanlarının Durumuna ilişkin Rapor

0
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 29 Mart 2017'deki oturumunda Türkiye'de belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin durumuna ilişkin bir raporu kabul etti. Anders Knape ve Leendert Verbeek'in hazırladığı, özellikle seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanması...

Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi

0
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM)Genel Kurulu, 25 Nisan 2017 tarihinde "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" başlıklı bir oturum yapıldı. AKPM Türkiye raportörleri Ingebjørg Godskesen ve Marianne Mikko tarafından tarafından hazırlanan aynı başlıklı raporun görüşüldüğü oturumun sonunda...

OHAL'DE MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ: AVRUPA KONSEYİ VENEDİK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

0
Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu raportörleri Christoph Grabenwarter, Regina Kiener, Martin Kuijerand, Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir tarafından hazırlanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM içtihatlarına dayanılarak  OHAL Kararnameleri ve Anayasa'nın ilgili maddeleri kapsamında hazırladığı Görüş,...

AVRUPA KONSEYİ

0
Merkezi Strasbourg’da (Fransa) bulunan Avrupa Konseyi’ne 47 devlet üyedir. Türkiye’nin ilk üyelerinden biri olduğu (09.08.1949) Avrupa Konseyi, insan hakları alanında en önemli Avrupa sözleşmesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmasını denetleyen Avrupa İnsan Hakları...

Venedik Komisyonu'nun Milletvekili Dokunulmazlıklarına İlişkin Görüşünün Çevirisi Yayınlandı

0
Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı olan Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu - kısaca Venedik Komisyonu - milletvekili dokunulmazlıklarını güvence altına alan Anayasanın 83. maddesinin geçici bir hükümle askıya alınması ile ilgili görüşlerini 14...

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks Türkiye Ziyareti Memorandumunu Yayınladı

0
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks’in 27-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyareti takiben hazırlanan memorandum yayınlandı. Nils Muiznieks ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü...

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİ NILS MUIZNIEKS TARAFINDAN TÜRKİYE’DE SON AYLARDA YAYGIN BİR...

0
Silvan ilçesindeki (Türkiye) 3 mahallede terör karşıtı operasyonlar çerçevesinde 2 Kasım itibariyle gün boyu süren sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olduğu ve bunun, 12 günün ardından, 14 Kasım’da sona erdirildiği bilgisini edindim. Türkiye’deki resmi makamlardan...