OHAL'DE MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ: AVRUPA KONSEYİ VENEDİK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu raportörleri Christoph Grabenwarter, Regina Kiener, Martin Kuijerand, Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir tarafından hazırlanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM içtihatlarına dayanılarak  OHAL Kararnameleri ve Anayasa’nın ilgili maddeleri kapsamında hazırladığı Görüş, 10-11 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen Venedik Komisyonunun 110.  Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Olağanüstü Hal kararnamelerinin  değerlendirildiği bu Görüş, Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından  Türkçeye çevrilmiştir. Bkz. Venedik Komisyonu_medya (1)
Görüşün orjinal dili ingilizcedir. İngilizce erişim için bkz. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=31&year=all