Örnek Resim

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD)

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tanınması ve eşit fırsatlarla sağlanmasına yönelik izleme, savunuculuk ve destek odaklı faaliyetlerine 2010 yılında İstanbul’da başlamıştır. Çalışmalarında; seçim izleme, engellilerin adalete erişimi, barışçıl...