BM İnsan Hakları Kitapçıkları

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği çeşitli insan hakları konuları hakkında bilgi veren ve Birleşmiş Milletler mekanizmaları, yapıları ve süreçlerini aktaran bir kitapçık serisi yayımlamıştır. Bu serinin amacı, okuyucuların temel insan hakları konuları ve insan haklarını korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş yapılara ilişkin olarak bilgilenmesini sağlamaktır.

Bu serinin tümü Birleşmiş Milletler dillerinde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sayfasında yayımlanmaktadır. İlgili sayfaya buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

İnsan Hakları Ortak Platformu, çeşitli insan hakları konularıyla ilgilenen insan hakları savunucularının yararlanabilmesi için bu seriyi çevirmekte ve ücretsiz olarak internet sitesinde paylaşıma açmaktadır.

Bu bölüm sürekli olarak güncellenecektir.

Kitapçık No.12: Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi

Kitapçık No.14: Yeni Kölelik Biçimleri

Kitapçık No: 16: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi

Kitapçık No.17: İşkenceye Karşı Komite

Kitapçık No.18: Azınlık Hakları

Kitapçık No.20: İnsan Hakları ve Mülteciler

Kitapçık No.22: Kadınlara Karşı Ayrımcılık: Sözleşme ve Komite

Kitapçık No.29: İnsan Hakları Savunucuları: İnsan Haklarını Savunma Hakkının Korunması

Engelli Bireylerin Hakları

Birleşmiş Milletler “Enable Programı” Bilgi Notu: Engelli Kadınlar

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Özel Raporları:

Çatışma Sonrası Ülkeler İçin Hukuk Devleti Araçları: Adalet Sektörünün Haritalandırılması (2006)
(Raporun İngilizcesi için tıklayınız.)

Çatışma Sonrası Ülkeler İçin Hukuk Devleti Araçları: Hakikat Komisyonları (2006)
(Raporun İngilizcesi için tıklayınız.)

Çatışmaları İzleyen Süreçte Devletler İçin Hukuk İlkeleri: Giderim Programları (2008)
(Raporun İngilizcesi için tıklayınız.)