Bilgi Notu: 2017 Anayasa Değişiklikleri

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bir uzlaşı çerçevesinde hazırlanan 21 maddelik Anayasa değişiklik teklifi 20.12.2016 – 30.12.2016 tarihleri arasında TBMM Anayasa
Komisyonunda görüşülmüş ve 4 Ocak 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülmek üzere TBMM Başkanlığına sunulmuştur. 9 Ocak 2017 tarihinde başlayan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur görüşmeler 18 Ocak 2017 tarihinde başlamıştır. Turların ardından yeterli nitelikli çoğunluğa erişilemediği için halk oylamasına
gidilmesine karar verilmiş ve 16 Nisan 2017 tarihinde olağanüstü hal koşulları altında Anayasa kabul edilmiştir. Değişiklikleri görmek için: ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ_Bilgi Notu
16 Nisan 2017, Anayasa Değişiklikleri  Halk Oylaması sonuçları