Basın Açıklaması: Jandarma komutanı hangi yetkiyle yaylayı Romanlara yasaklıyor?

Aybastı’da çadırda doğan bir günlük Sabır bebeği hangi zihniyet yayladan kovuyor?
Romanlara yayla şenliklerini yasaklayan yerel yetkililer yasayı da, hukuku da, uluslararası normları da çiğnemekteler. Bu en temel hak ihlaline derhal son verilmelidir.