Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Güveç – Türkiye Davası (no: 70337/01)

Ürper ve Diğerleri – Türkiye Davası (14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07 ve 54637/07)

M.S.S. v. Belçika ve Yunanistan Davası (No. 30696/09)

Bayatyan v. Ermenistan Davası (No. 23459/03)

Bayatyan v. Ermenistan Davası – Yorum: “Bayatyan’ın Görünmeyen Yüzü: Aşağılayıcı Muamelenin Alenileşmesi,” Kerem Altıparmak

Altuğ Taner Akçam v. Türkiye Davası (No: 27520/07)