Örnek Resim

İHOP

1223 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

OHAL'DE MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ: AVRUPA KONSEYİ VENEDİK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu raportörleri Christoph Grabenwarter, Regina Kiener, Martin Kuijerand, Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir tarafından hazırlanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM içtihatlarına dayanılarak  OHAL Kararnameleri ve Anayasa'nın ilgili maddeleri kapsamında hazırladığı Görüş,...

ORTAK AÇIKLAMA

İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı M. Raci Bilici Derhal Serbest Bırakılsın!  16 Mart 2017 İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı M. Raci Bilici 15 Mart 2017 günü sabah saatlerinde Diyarbakır’da evi...

İHOP’un Kuruluşu

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), hükümet dışı insan hakları örgütlerinin insan hakları alanında tek başlarına etkili çözüm üretemedikleri alanlarda birlikte hareket etmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratmak üzere 25 Haziran 2005’de Helsinki Yurttaşlar Derneği...

OLAĞANÜSTÜ HAL DURUM RAPORU'NUN İNGİLİZCESİ YAYINLANDI

İHOP tarafından hazırlanan Olağanüstü Hal Durum Raporu'nun İngilizcesi yayınlandı. Raporda, 21 Temmuz 2016 - 23 Şubat 2017 OHAL döneminde çıkarılan 21  OHAL Kararnamesi ve bu kararnamelere dayanarak işlemde bulunan resmi kurumların sağladığı bilgiler ışığında kanun hükmünde...

215. Gününde Olağanüstü Hal: Güncellenmiş Durum Raporu

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ve 16 Temmuz günü bastırılan darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde bütün Türkiye’de üç ay süre ile Olağanüstü Hal ilan eden Hükümet, 19 Ekim 2016 ve 3 Ocak...

TİHEK Yasa Tasarısı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Yasa Tasarısı TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda  17 Şubat 2016 Tarihinde Görüşüldü.  İnsan Hakları Örgütleri Komisyon'da görüşlerini  sözlü açıkladı ve tasarının geri çekilmesini, insan hakları örgütleri ve sivil toplumun geniş...

Mal ve Hizmetlere Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

Mal ve hizmetlere erişim konusu, uluslararası sözleşmelerin hepsinde özel olarak belirtilmemiş olsa da sözleşmelerin genelinde yer alan haklarda ayrımcılık yapılmamasına yönelik hükümler, mal ve hizmetlerde erişimde eşitliğin güvence altına alındığının göstergesi olarak değerlendirilebilir. İlk olarak, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21. maddesine...

Adalete Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

Tarafsız ve bağımsız mahkemeler önünde adil yargılanma hakkını, etkili başvuru yollarını, adli konularda bilgiye erişimi, adli yardım hakkını, savunma ve savunulma hakkı ile makul sürede yargılanma hakkını kapsayan adalete erişim kavramı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10....

Seçme ve Seçilme Hakkına Erişimde Ayrımcılık – Bilgi Notu

Her bireyin ülke yönetimine katılabilmesinin en önemli güvencesi olan seçme ve seçilme hakkı, çeşitli uluslararası sözleşmelerle düzenlenmiştir. Öncelikle, insan hakları alanında temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21. Maddesi, herkesin doğrudan veya özgürce seçilmiş temsilciler aracılığıyla...

Çalışma Hakkına Erişimde Ayrımcılık- Bilgi Notu

Her bireyin çalışma hakkına tam bir eşitlik anlayışı içerisinde erişebilmesi ve ayrımcılıktan arındırılmış iş ortamlarında çalışabilmesi, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öncelikle, bağlayıcılığı olmayan ancak devletlerin insan haklarına saygısı ve bununla ilgili yükümlülükleri konusunda temel referans metinlerden biri olan İnsan Hakları...