Eşit Haklar İçin izleme Derneği – Hak İnisiyatifi Derneği – İnsan Hakları Derneği – İnsan Hakları Gündemi Derneği – Yurttaşlık Derneği

ORTAK AÇIKLAMA

Rusya’nın Ukrayna’ya Saldırısı ve İşgali Uluslararası Hukukun İhlalidir!

25 Mart 2022

20. Yüzyılın kirli savaş izlerini zihinlerimizden silmeye ve yeniden sahneye konmasını önlemeye çalışırken, yakın geçmişte yaşanmış acılarla dolu savaşlardan ders almamış gibi davranan Rusya’nın komşu ülkesi Ukrayna’ya saldırması ve belli bölgelerini işgal etmesinin, ne uluslararası hukuk ne de insani değerler açısından hiçbir meşruiyeti veya kabul edilebilir tarafı yoktur.

Uluslararası hukuka göre, uluslararası barışı bozucu ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlali niteliğinde bir başka egemen devletin topraklarında girişilen işgal ve saldırı fiilleri, unsurları Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nün 8bis maddesi uyarınca saldırı suçuna sebebiyet verir.  Yine uluslararası hukuka göre tanımlanmış ve insanlığa karşı suç teşkil eden fiiller dışında, hiçbir devletin kendisi için açık bir tehdit ve saldırıda bulunmayan ve meşru yollarla görevi başında bulunan bir hükümeti hedef alarak o ülkeyi işgal ve ilhak etme ve kendi sınırlarına dâhil etmeye hakkı yoktur.

Her millet kendi kaderini tayin hakkına ve kendi yöneticilerini seçme hakkına sahiptir. Bütün toplumların anayurtları, atalarından ve tarihlerinden kendilerine miras bırakılmış yaşam alanlarıdır ve hiçbir halkın ülkesi veya toprağı, kendisinden daha güçlü bir komşu devletin mirası değildir.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi, uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı olduğu gibi, geri dönüşü veya telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açmaktadır ve bir halkın en temel hakkı olan yaşama hakkını da yok etmeye dönük bir zorbalıktır.

İnsanlık, bugün hayatını zorlaştıran pek çok sorunla savaşırken, hayatı kolaylaştıran yeni çözümler ararken, kalıcı bir barış ortamının bütün dünya için yegâne yaşam güvencesi olduğu düsturunu kurmaya çalışırken, bu yolda alınmış mesafeleri yok sayanlara engel olunmasının çareleri de aranmalıdır. Tarihten hiçbir ders almamış gibi davranarak uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal edip, anlaşmazlıkları hâlâ savaşlarla, işgal ve ilhaklarla çözme pratiğine fırsat tanınmamalıdır.

Ukrayna’da yaşanan işgal, saldırı ve şehirlerin kuşatılarak sivil yerleşim alanlarının bombalanması, başta kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere milyonlarca sivil insanın ailelerini, evlerini, işlerini, doğup büyüdükleri yurtlarını terk etmelerine ve binlercesinin ölümlerine yol açtığı gibi, tecavüzcülerin ve yağmacıların zorbalıklarına da fırsat vermektedir.

Yaşanmakta olan süreç, insancıl hukukun ayaklar altına alındığı açık bir işgal ve hukuka aykırı bir ilhaktır!

Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu vahşete daha fazla seyirci kalınmamalıdır!

Yasaklara, baskılara, tutuklama ve cezai yaptırımlara rağmen, Ukrayna halkına destek vererek bu işgale seyirci kalmak istemeyen Rusya’nın kendi yurttaşlarının protestolarını son derece anlamlı ve saygıdeğer buluyor, başta Rusya’daki insan hakları savunucuları olmak üzere yaşanan hukuksuzluğa karşı çıkan tüm Ruslara hükümetlerince yapılan muameleleri kabul etmiyoruz.

Kalıcı bir barışın inşası için bu işgalin sona erdirilmesini, sadece devletlerin ve politikacıların çabalarına bırakmama gereğine işaret ederek tüm dünyanın adalet, özgürlük ve hak savunucularını, etkin olarak ortaya koyacakları barışçı tavır ve eylemlerle üzerlerine düşeni yerine getirmeye çağırıyoruz.

Eşit Haklar İçin izleme Derneği – Hak İnisiyatifi Derneği – İnsan Hakları Derneği –

            İnsan Hakları Gündemi Derneği – Yurttaşlık Derneği