Örnek Resim

HC

53 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Mekanizmalarının Kararlarının Türkiye’de Uygulanması Çalıştayı

Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İHOP'un AB tarafından desteklenen Adalete Erişim projesi kapsamında 12 Ekim 2019’da BM İnsan Hakları Mekanizmalarının Kararlarının Türkiye’de Uygulanması Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştay’da BM İnsan Hakları Mekanizmalarını işletmenin önemine, mekanizmaların olası avantajları...

Türkiye’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması Çalıştayı

Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İHOP'un AB tarafından desteklenen Adalete Erişim projesi kapsamında 12 Nisan 2019’da Türkiye’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması başlıklı bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay’da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin izleme sürecinin kullanılmasına...

Türkiye İçin Evrensel Periyodik İzleme Mekanizmalarının Kullanımı ve Stratejisi Çalıştayı

Türkiye’de insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve hukukun üstünlüğüne saygının güçlendirilmesi için insan hakları ve hak temelli örgütlerin bir arada çalışmasını sağlamak üzere kurulan İnsan Hakları Ortak Platformu, Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) 2. Döngü tavsiyelerinin...