Türkiye İçin Evrensel Periyodik İzleme Mekanizmalarının Kullanımı ve Stratejisi Çalıştayı

Türkiye’de insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve hukukun üstünlüğüne saygının güçlendirilmesi için insan hakları ve hak temelli örgütlerin bir arada çalışmasını sağlamak üzere kurulan İnsan Hakları Ortak Platformu, Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) 2. Döngü tavsiyelerinin uygulanmasının izlenmesi amacıyla 2015 yılından bu yana çalışmalarına devam etmektedir.

Evrensel Periyodik İnceleme, 2006 yılında oluşturulan BM İnsan Hakları Konseyi’nin BM üyesi her ülkenin insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için göstermiş olduğu performansı incelemek ve bu yolla insan hakları durumunu dünyanın her köşesinde iyileştirmek amacıyla oluşturduğu bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın Türkiye açısından etkili sonuçlar yaratmasını güçlendirmek için izleme mekanizmasına sivil toplum kuruluşlarının katılımı son derece önemlidir.

Beş yıllık dönemler arasında Birleşmiş Milletler bünyesindeki tüm devletlerin insan hakları performanslarının değerlendirildiği bu yeni mekanizmanın Türkiye açısından üçüncü değerlendirmesi Ocak 2020 tarihinde Cenevre’de yapılacak bir oturumda gerçekleşecektir. Bu tarihten önce sivil toplum kuruluşlarının 19 Haziran 2019 tarihi itibarıyla kendi değerlendirme ve tavsiyelerini Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İzleme mekanizmasının sekreteryasına göndermesi, Devlet raporunun ise Eylül 2019 tarihinde sunulması beklenmektedir.

Mekanizmanın yeniden hatırlanması ve sivil toplum kuruluşlarının dikkatinin Evrensel Periyodik İzleme mekanizmasına yeniden çekilmesinin yanısıra, insan hakları örgütlerinin tek tek ya da kolektif olarak kendi rapor ve tavsiyelerini sunmasını kolaylaştırmak  için İnsan Hakları Ortak Platformu, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ile birlikte 15 Aralık 2018 tarihinde İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye İçin Evrensel Periyodik İzleme Mekanizmalarının Kullanımı ve Stratejisi Çalıştayı düzenlenmektedir.

Çalıştay Programı