Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Mekanizmalarının Kararlarının Türkiye’de Uygulanması Çalıştayı

Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İHOP’un AB tarafından desteklenen Adalete Erişim projesi kapsamında 12 Ekim 2019’da BM İnsan Hakları Mekanizmalarının Kararlarının Türkiye’de Uygulanması Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştay’da BM İnsan Hakları Mekanizmalarını işletmenin önemine, mekanizmaların olası avantajları ile eksikliklerine değinilecek, belirli bir konuya ve belirli gruplara yönelik BM sözleşmelerinden, sözleşmelerin onaylanma durumundan, sözleşme organlarının görevlerinden, Evrensel Periyodik İzlemeden, BM Şartı temelli organlar ve özel prosedürlerden, verilen kararlardan ve BM şartı temelli organların verdiği kararların hukuken bağlayıcılığından bahsedilecektir. Çalıştayın son bölümünde katılımcılar gruplara ayrılarak kendilerine BM Çalışma grupları ve İnsan hakları Komitesi kararları dağıtılacak, çalışılan kararlar üzerinden ilgili kararların nasıl uygulanabileceği tartışılacaktır.

Çalıştay Programı