Yargı Paketi, Vatandaşlara Hukuk Güvenliği Sağlamaktan Uzaktır

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen yargı paketi tasarısı vatandaşa hukuk güvenliği sağlamaktan uzaktır. Hükümetin biran önce gerçek bir yargı paketi hazırlayarak adil yargılanma hakkını güvence altına alması gerekir. Türkiye’de özel ceza yargılamasının yarattığı düşman ceza yargılaması tehdidinin ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için de; Özel Yetkili ve Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri kapatılmalıdır. Bu mahkemelerdeki yargı pratikleri niçin kapatılmaları gerektiğini gözler önüne sermektedir. Bu mahkemelerin yargılamasına dayanak olan Terörle Mücadele Kanunu kaldırılmalıdır. Herkesin rahatlıkla tutuklanabildiği tutuklama rejimi değiştirilmelidir. Herkesin özel hayatına saygı gösterilmesi ve haberleşme hürriyetinin sağlanabilmesi için iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve teknik takip sınırlandırılmalıdır. Ceza yasaları gözden geçirilerek ifade, örgütlenme, toplanma ve gösteri özgürlüğü güvence altına alınmalı; herkesin yasadışı silahlı örgüt olarak suçlanabilmesine sebep olan ceza maddeleri kaldırılmalıdır. Cezaların infazında ayrımcılığa son verilmelidir.

“Herkese Hukuk Güvenliği ve Adil Yargılanma Hakkı İçin” raporuna İHD web sitesinden ulaşabilirsiniz.