Vicdanî Ret Hakkının Türkiye Tarafından Tanınması Bir Zorunluluktur

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin 7 Temmuz 2011 günlü Bayatyan/Ermenistan Davası’nda (Başvuru No: 23459/03) vicdanî ret hakkını açık olarak tanıyıp, bu hakkın sözleşmenin 9. maddesi kapsamında (din ve vicdan özgürlüğü) değerlendirmesi, Türkiye’de devam eden açık hukuksuzluğun sona ermesi noktasında umutlarımızı arttırmıştır.

Esasen AİHM, Osman Murat Ülke/Türkiye kararında vicdanî retçi Osman Murat Ülke’ye yapılan muameleleri AİHS’nin 3. maddesi kapsamında değerlendirerek vicdanî retle ilgili dolaylı bir yorum yapmıştı. Son kararla birlikte artık Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerden Türkiye ve Azerbaycan’ın vicdanî ret hakkını tanıma ve yaşama geçirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Açıklamanın devamına İnsan Hakları Derneğinin web sitesinden ulaşabilirsiniz.