Türkiye’nin Uluslararasi Insan Haklari Sözleşmelerine Koyduğu Çekinceler Raporu

İnsan Hakları Ortak Platformu için Koç Ünviversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Zeynep Elibol tarafından hazırlanan “Türkiye’nin  Uluslararasi  Insan Haklari  Sözleşmelerine  Koyduğu  Çekinceler Raporu” yayınlandı.
Bu raporun amacı, Türkiye’nin temel insan haklarına koyduğu çekinceleri  incelemek ve bu doğrultuda önümüzdeki Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) döngüsünde kaldırılmaları bakımından sunulacak önerilere ışık tutmaktır. Raporda, öncelikle, çekinceler rejimiyle ilgili genel çerçeve çizilecek, daha sonra Türkiye’nin temel insan hakları sözleşmelerine koyduğu çekinceler ele alınacaktır. Bu bölümde, devletlerin çekincelere yaptıkları itirazların yanı sıra, insan hakları sözleşmelerinin denetim organları tarafından oluşturulan belgeler raporun sonunda yapılacak değerlendirmelere temel oluşturacaktır. Türkiye’nin çekinceleri incelendikten sonra ise, EPİ süreci boyunca ortaya konan ve Türkiye’yi ilgilendiren belgeler ile bir önceki EPİ döngüsünde insan hakları sözleşmelerine konan çekinceler bakımından verilen tavsiyeler belirtilecek, Türkiye’nin EPİ bağlamında mercek altına alınan çekincelerini kaldırılması doğrultusunda birtakım değerlendirmelerde bulunulacaktır. Türkiye’nin kaldırılması tavsiye edilen çekinceleri kaldırmamasına karşı iç hukukta başvurulabilecek kanun yolları ise raporun kapsamının dışındadır.
Raporun tamamını indirmek için tıklayın