Türkiye’de Hukuk Mesleğinin Bağımsızlığına Yönelik Mevcut Tehditler Konferansı

Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) ve İHOP’un AB tarafından desteklenen Adalete Erişim projesi kapsamında 8 Haziran 2020 tarihinde Türkiye’de Hukuk Mesleğinin Bağımsızlığına Yönelik Mevcut Tehditler Konferansı yapılacaktır. Türkiye’nin bölge barolarının başkanlarının ve temsilcilerinin yanısıra Türkiye’den ve yurtdışından hukukçuların ve uzmanların, uluslararası sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve diplomatik temsilcilerin katılımı ile düzenlenecek konferansta baroların kurumsal bağımsızlığının sağlanması, avukatların bağımsızlığı, Türkiye’de hukuk mesleğinin ve baroların düzenlenmesi konusundaki mevcut gelişmeler ile ileriye dönük muhtemel gelişmeler konuşulacaktır. Konferansta ayrıca uluslararası hukuk ve diğer uluslararası standartlar ile karşılaştırmalı deneyimler ışığında bu gelişmelere ilişkin görüşler tartışmaya açılacaktır.

Konferans Programı